Referat delegeretmødet 2009

Referatet fra delegeretmødet i Silkeborg den 12. april er nu blevet godkendt af dirigenten.

Indsigelse mod referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned efter offentliggørelsen, jvf.§6 i “Love for Dansk Skak Union”.

Referatet kan hentes her: http://www.dsu.dk/index.php?id=153