Nyt på hjemmesiden

Faste brugere af skak.dk er ikke i tvivl om at vi for et halvt år siden fik ny hjemmeside med nyt design, således at skak.dk mere henvendte sig til nye…

Kommentarer lukket til Nyt på hjemmesiden

Påskestævnet aflyst

I lyset af den seneste udvikling i corona-situationen, er udsigten til at organisere et fornuftigt DM endegyldigt forduftet.Vi ser desværre derfor ikke anden mulighed end at udsætte DM, og forsøge…

Kommentarer lukket til Påskestævnet aflyst

Divisionsturneringen aflyses

Efter divisionsturneringslederens forespørgsel blandt holdene i Skakligaen, 1. og 2. division, har Hovedbestyrelsen behandlet resultatet. Undersøgelsen konkluderede at Skakligaholdene gerne ville forsøge at spille sæsonen færdig, mens et markant flertal…

Kommentarer lukket til Divisionsturneringen aflyses

Skakken på pause

Skakken lukker atter ned. FU har på møde den 6. januar drøftet de nye skærpede retningslinjer for foreningslivet, herunder forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer.Dansk Skak Union bakker naturligvis op om…

Kommentarer lukket til Skakken på pause

Nytårshilsen fra Dansk Skak Union

Så blev det atter tid til den årlige status, hvor der ikke alene dvæles ved nogle af årets begivenheder, men hvor blikket også rettes fremad, mod forventede udfordringer og højdepunkter.…

Kommentarer lukket til Nytårshilsen fra Dansk Skak Union

Kvinder i skak

De to journaliststuderende Mathias Andersen og Alexander Tørring er ved at skrive speciale om ”Kvinder i skak”. I den forbindelse vil de gerne have kvindelige skakspillere til at udfylde et…

Kommentarer lukket til Kvinder i skak

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse holdt møde den 15. november, hvorfra følgende beslutninger skal refereres kort. Deltagerne i landsholdsklassen 2021 udtages, bortset fra de 2 selvskrevne, efter FIDE rating pr. 1.…

Kommentarer lukket til Nyt fra Hovedbestyrelsen

Opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet

Kulturministeriet har præciseret ”Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter” i en skrivelse den 9. november og på deres hjemmeside den 17. november. Heri er der et…

Kommentarer lukket til Opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet

DSUs anbefalinger vedrørende covid-19

Efter telefoniske konsultationer med myndighedernes covid-19 hotline og en repræsentant for Politiet, kan Dansk Skak Union stå inde for følgende anbefalinger omkring mulighederne for at afvikle skakarrangementer i overensstemmelse med…

Kommentarer lukket til DSUs anbefalinger vedrørende covid-19

Vælt ikke kongen endnu

Orientering om Covid 19 og skakaktiviteter. Regeringens nye stramninger har ført til masser af frustrationsudbrud fra klubber og medlemmer, som jo meget naturligt frygter at vi ikke kan dyrke vores…

Kommentarer lukket til Vælt ikke kongen endnu