You are currently viewing Pokalturneringen 2022

Pokalturneringen 2022

Årets pokalstævne spilles søndag den 5. juni 2022 på Hotel Svendborg.

Ratingliste pr. 1. januar 2022.


Spillested:
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
 
Tidspunkt:
Søndag d. 5. juni 2022 
kl. 11.00 – 20.00
 
Deltagere:
For Elite- og Bredderækken er 2 hold fra hver hovedkreds kvalificeret, hvorimod der er fri tilmelding af hold til Seniorrækken +50, Seniorrækken +65 og Juniorrækken.
 
Der spilles med 4-mands hold. Dog må der benyttes 1 reserve pr. hold.
 
Eliterækken: 
Ingen restriktioner mht. alder, nationalitet og spillestyrke. Man skal være DSU-medlem af den klub man repræsenterer i turneringen.
 
Bredderækken: 
Et deltagende hold i Bredderækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på 1800 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets første offentliggjorte ratingliste i nærskak.

Juniorrækken: 
Spillerne må ikke være fyldt 20 år d. 1. januar 2022. Et hold kan dannes på tværs af klubber inden for samme hovedkreds.

Seniorrækken +50:
Berettiget til at deltage er spillere, der er fyldt 50 år senest det år, hvor turneringen afvikles. Der kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Seniorrækken +65:
Berettiget til at deltage er spillere, der er fyldt 65 år senest det år, hvor turneringen afvikles. Der kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Betænkningstid:
Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sek. pr. træk fra træk 1.
 
Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra årets første offentliggjorte liste i 2022.

Regler for turneringen:
Se gældende reglement her: Pokalturneringsreglement – dog skal det nævnes, at turneringen rates med hurtigskakrating.

Tilmelding:
Hovedkredsens turneringsleder indsender senest den 20. maj 2022 en oversigt over hvilke hold og holdopstillinger fra hovedkredsen, der deltager i finalestævnet. Tilmeldingerne sendes til pokalturnering@skak.dk
 
Senior- og Juniorhold kan tilmelde sig direkte til turneringslederen  pokalturnering@skak.dk også senest den 15. maj af hensyn til hotellets planlægning.

Tilmeldingerne skal indeholde følgende:
– Navn på Hold / Klub og holdopstilling
– Styrkeliste jf. reglementet
– Mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson fra hver klub/hold
– Frokostbuffet skal i år forudbestilles og dette skal fremgå af tilmelding, samt hvem der skal opkræves for buffeten. (Prisen er i år (oplyses snarest) DKK for en frokostbuffet inkl. 1 øl/vand – og så er der den særlige børn/unge buffet til (oplyses snarest) kr. inkl. 1 vand)
 
Indskud:
100,- kr. pr. hold

Turneringsleder:
Poul Jacobsen 
Tlf.: +45 – 40 83 36 16
pokalturnering@skak.dk