Påskens HB-møde i læsevenlig udgave

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

DM 17_delegeretmde_formand_PJ_foto_Grabow

Medlemstallet i Dansk Skak Union har i en del år været vigende. Der er ganske enkelt flere udmeldelser end indmeldelser, men årsagerne er ikke afklaret. Det skal blandt andre Hovedbestyrelsen, HB, se nærmere på.

(HB-møder er lukket land for almindelige medlemmer, og kan ikke fotograferes. Billedet viser derfor DSU-formand Poul Jacobsen på unionens delegeretmøde i Påsken kort efter det HB-møde som omtales i denne artikel. Foto: Pouelsteen Holm Grabow.)

 

Langfredag gennemgik Thorbjørn Rosenlund en professionelt udarbejdet analyse for medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Rapporten belyser DSU’s medlemssituation fra flere vinkler: Hvem melder sig ud betragtet ud fra anciennitet eller alder – og hvem melder sig ind, hvor gamle er de nye, og hvad kan man sige om dem i øvrigt.

 

Analysen viser blandt andet, at der faktisk er en tilgang af medlemmer på omkring 400 årligt. Desværre er der på en eller anden måde hul i spanden, for når året er omme er der forsvundet endnu flere.

 

Håbet er at analysen kan tjene som nyttigt redskab ved tilrettelæggelsen af den kommende tids medlemsfremmende initiativer. Og ved at klikke på den røde tekst herunder, kan du også læse rapporten.

 

Link til rapporten

 

Aktuelle medlemstal pr. 30. marts i år: 4205. Samme dato året før var vi 4278. Et lille fald i antallet af “betalende medlemmer”. Man kan gøre medlemssituationen op på mange måder, eksempelvis ved at medtage prøvemedlemmer. Udviklingen i medlemstal kan du sammenligne i detaljer i bilagene her:

 

Bilag og skemaer om medlemstal

  

Skakbladet fortsætter med fire numre årligt

Det kom allerede i påskedagene frem på skak.dk, at HB har vedtaget at Skakbladet fortsat skal udkomme, og med fire numre årligt mod de hidtidige seks numre.

 Færre numre er samtidig udtryk for en ønsket besparelse. Spørgsmålet om, hvem der har redaktørkasketten på er endnu ikke afklaret – der har været ansøgningsfrist til stillingen 7. maj. Det ligger dog fast, at nummer to i år udgives af makkerparret Løfberg & Schandorff, som også stod for årets første nummer. 

 

Link til siden med alle bilag fra HB-møde 14. april

 

Informationspolitik  
I forlængelse af ovenstående afsnit om medlemsanalyse og Skakbladet er det nærliggende at fortsætte med punktet om informationspolitik.

 Strategien for DSU er både at henvende sig til nuværende medlemmer og potentielle medlemmer. Det gælder om at fastholde de nuværende og tiltrække kommende medlemmer. Og hvordan gør man så dét? Et forsøg er at bruge ressourcer på “kvalificeret målrettet indhold på udvalgte platforme”.

 

Det er dels nuværende: Skakbladet, Skak.dk, Dansk Skak Union på Facebook samt pressetjeneste. Dels nye muligheder som

blogs til forskellige målgrupper: potentielle medlemmer, begyndere, klubspillere og den ambitiøse klubspiller. Der kan også bruges videomateriale til undervisning og til live web-tv i forbindelse med turneringer eller streaming af interviews. 

 

Desuden skal der oprettes en ny underside til Skak.dk og en ny Facebookside, målrettet til potentielle medlemmer og ungdomsskak. På Skak.dk’s nye underside skal det være overskueligt at finde relevant information omkring en skakklub i nærheden, og nemt at finde ud af hvor der holdes træning for juniorer og begyndere.

 
Det kan blive nødvendigt at omprioritere midlerne for at kunne fokusere i højere grad på potentielle medlemmer. Alternativt må der tilføres flere midler end de nuværende, hedder det. Samtidig skal medlemskampagnen integreres som permanent del af den nye platform med en centralt styret distribution af interesserede til egnede/visiterede klubber.

 

DM 17_9._runde_Mads_Andersen_foto_Grabow

Vi ser lige et billede af den dobbelte danmarksmester (2016 og 2017) Mads Andersen inden vi går videre med elitepolitikken. (Foto: P.H. Grabow). Mads Andersen er, indtil han formentlig vinder sit tredje DM, en af de kun tre spillere, der har vundet DM to gange. (Og altså præcis to gange. En del har vundet flere.) Hvem er de to andre? Deltag i denne quiz uden præmier, og se svaret nederst i denne artikel.

 

Elitepolitik til debat igen

DSU’s oplæg til elitepolitik, især den lille del, der har drejet sig om indkvartering for eliten under turneringer som EM og OL, har været genstand for voldsom debat især på Facebook.

 

Under HB-drøftelsen om elitepolitik bemærkede DSU-formand Poul Jacobsen, at det ikke er nok at en spiller skriver på sin væg på Facebook. Det er ikke det samme som at henvende sig til Dansk Skak Union.

– Hvis man ønsker at fremføre noget overfor Dansk Skak Unions ledelse, skal man henvende sig direkte i stedet for antydninger alle andre steder, understregede formanden.

 

Det citat er hentet fra referatet fra HB-mødet, som er en del af bilagene, referatet kan læses her.

 

Et oplæg om netop elitepolitikken fra formanden for 6.HK, Claus Andersen, blev mødt positivt fra flere i HB. Fremadrettet skal elitepolitikken behandles i et mindre udvalg, bestående af et medlem af FU – formentlig Tom Petri – samt Claus Andersen og en topspiller. Claus Andersens oplæg findes i bunken af bilag – og lige her:

Link til oplæg om elite fra 6.HK

 

Samarbejde med Skoleskakken -og nyt fra FIDE

Formanden for 9.HK, Morten Fabrin, havde et oplæg med fra Morten Sørensen, skoleskakleder og medlem af Skive Skakklub, om hvordan skakunionen kan få gavn af den opblomstring, der er i øjeblikket i skoleskakken. HER

 

FIDE har nogle mindre justeringer af regler og en ny oversættelse. Forhåbentlig er det muligt at spille skak uden at nærlæse det hele; det drejer sig om 32 sider, foruden nyoversættelse – her til oplysning at fra 1. juli hedder “hurtigskak” i international sammenhæng ikke længere “Rapid play”, men “Rapid chess””. 

For dem, der er meget interesseret i en hurtig remis, kan vi nævne, at i fremtiden skal der være foretaget mindst ét træk fra begge spillere. 1. e4 med remis er altså ikke længere en lovlig mulighed. Den regel – og andre – findes her: Nye regler fra FIDE

 

Ungdoms Grand Prix

Ungdomsansvarlig Peter Willer Svendsen skriver, at Ungdoms-grandprix cyklussen aktivitetsmæssigt er en klar succes. 

– Administrativt og kommunikationsmæssigt har det til gengæld ikke rigtig fungeret. Resultatformidlingen har været langsommelig og mangelfuld.

 

Samtidig har det været lidt uklart for både børn og voksne, hvad man egentlig spillede om. Der var ikke noget mesterskab, heller ikke kvalifikation til noget mesterskab, og med forholdsvis uinteressante præmier efter nutidens målestok, var turneringerne ikke så attraktive. Det vil man forsøge at ændre.

 

Status fra trænere samt cheferne for seniorskak og K-skak
I de mange bilag er der blandt andet en status fra K-skak afdelingen. Korrespondenceskakchef Søren R. Ottesen skriver i en status
læs om k-skak her – at der er omkring 90-100 aktive danske k-skakspillere. 
Ottesen har planer om invitationer til nogle Syd- og Mellemamerikanske lande/forbund, for at få etableret nye venskabslandskampe. 
 
Et hjertesuk fra K-skak chefen: “Vi kører fortsat med et ambuteret website, i forventning om at få webplads og faciliteter fra DSU, som lovet. “
Det med webpladsen bør vel kunne komme på plads i forbindelse med at hele hjemmesiden skak.dk skal have et eftersyn.

Rejseglade juniorer i stærk fremgang

Juniorlandstræner Mads Boe sørger stadig for at de bedste juniorspillere får prøvet kræfter med andre i udlandet, samtidig med at det sociale islæt fastholdes og styrkes. Foruden de store mesterskaber for eliten er der også turneringer i bl.a. Tyskland hvor en bredere kreds kan deltage, eksempelvis i Bad Zwischenahn, som blev besøgt for femte gang, og i årets udgave med ca. 30 i den danske delegation.

 

I februar træningslejr på Tjele Efterskole i samarbejde med Allan Stig Rasmussen og pigetræner Peter Grove for 40 talentfulde unge spillere. Her var tanken også at friste deltagerne til et senere efterskoleophold.
 
I slutningen af februar blev den første portion af de ekstraordinære midler til juniorerne brugt på en turnering i Riga, med GM Shirov som medarrangør og GM Jakob Vang Glud som rejseleder og coach. Også stormestrene Jusupov og Ribli er en del af træningen for de bedste juniorer: Førstnævnte har været på besøg og kommeer måske igen til efteråret; Ribli kommer i juni, hvor 14 talenter er inviteret.

 

For de mindste juniorer, op til 12 år, er der planlagt en lejr i Præstø i samarbejde med den lokale klub.
 
I september rejser en delegation på 15 spillere til EM i Rumænien, og til Junior VM i Italien er udtaget Martin Percivaldi og Freja Vangsgaard. 

Status fra landstræneren i april 
Landstræner Lars Schandorff glæder sig i sin status fra april over at flere unge virkelig har markeret sig, blandt andet med fire IM-titler inden for det seneste år. 
 
Det er dog ikke til at komme uden om at den nye elitepolitik har fyldt meget, primært negativt, og det har været en svær periode, skriver Schandorff. Landstrænerens status her
 
En landsholds-bruttotrup blev udtaget efter DM, og det endelige landshold til hold-EM på Kreta i oktober/november udtages efter sommerens mange turneringer.

Også NM i Sverige i slutningen af juni prioriteres ekstra højt, da vinderen kvalificerer sig direkte til World Cup.

 

Kvindetræner har bruttotrup til OL og planlagt træning 

Den nye kvindetræner, Peter Thorsbro, har samlet en bruttotrup frem mod næste OL i 2018, lagt et træningsforløb til rette i samarbejde med landstræneren og med pigetræner Peter Grove. Det bliver seks træningsforløb, tre på hver side af Storebælt. Desuden har Thorsbro besluttet kriterier for udtagelse til OL.

 

“En blanding af grundlæggende kriterier som aktivitet og styrke. Konkret vil de 3 højst ratede i DK, som er aktive, blive udvalgt, og dertil vil jeg vælge 2 ud fra personernes fremgang og øvrige holdsammensætning. Udvælgelsen vil ske pr. 15 maj. 2018.”, skriver Peter Thorsbro i sin status.

 

Overnatning til piger i træningssamlinger søges

En samling 19.-21. maj i Skanderborg, med 10 deltagende piger anser pigetræner Peter Grove for at være lige i underkanten. Han vurderer, at det er cirka 20 deltagere, der er målestok for succes.

 

– Og spillerne vil som regel gerne deltage, de er bare enormt sløve med at få meldt sig til, så man må være lidt offensiv og opsøgende, skriver pigetræneren i sin status.

 Et positivt “problem” er, at der i årgang 2001 er to stærke pigespillere – Anna Hedelykke og Ellen Fredericia – som inden alt for længe bør glide ud af pigeskak-regi og videre ind i landsholdssamlinger. 

 

Peter Grove beder indirekte om lidt organisatorisk hjælp fra Sjælland og Fyn i forhold til træningssamlingerne: Der er ikke nogen oplagt arrangør, da de klubber, han har forbindelse til – og som har pigespillere – ikke har overnatningsmuligheder.

 

Status fra seniorchefen

Mens de ansvarlige for landshold, juniorer, kvinder og piger alle har ordet “træner” med i titlen har seniorerne, som i denne sammenhæng er fra 50 år og opefter, ikke nogen seniortræner men en seniorchef.

 

Måske en erkendelse af, at når vi først har rundet de 50 år, er det ganske enkelt for sent at sætte ind med seriøs og unionsfinansieret træning. Men vi vil gerne have en leder.

 

Og måske netop derfor er det også velorganiserede hyggeturneringer der er i højsædet. Selv om Bent Sørensens EM-bronze og samtidige IM-titel fra Armenien i foråret 2016 selvfølgelig var i den seriøse afdeling.

 

Seniorchef Steen Juul Mortensen beder i sin status, som rummer mange fine hold- og enkeltmandsresultater, mindeligt om at klubberne tænker over, om de vil arrangere hurtig-DM og almindeligt DM for seniorer i henholdsvis efteråret 2017 og foråret 2018. Hovedkredsformændene opfordres til at gå til klubberne med opfordringen.
 
Internationalt har pænt store danske delegationer rejst til både EM og VM, individuelt og for hold. 

 I 2017 kom et dansk hold hjem fra VM på Kreta i begyndelsen af maj; her kunne seniorchefen ikke forudse Jens Kølbæks fornemme præstation med 7,5 af 9 på 1. bræt, da statuspapiret blev afleveret til HB i april!

Næste store internationale senior-begivenhed bliver i Novi Sad i Serbien. Her sender vi et stærkt hold i gruppen +65, og har også et klubhold med i +50.

Se flere detaljer om seniorholdene og senior-DM her.  

 

EM for seniorer individuelt spilles i august i Barcelona, mens VM holdes i Acqui Terme, Italien.

 

Svar på quiz uden præmier

De to spillere, hvis navne blev efterspurgt højere oppe i denne artikel er: Christian Poulsen og Lars Bo Hansen. Bogen om Lars Bo Hansen har vi endnu til gode, mens bogen om Poulsen, kaldet “Plovjernet”, skrevet af (HB-medlem) Morten Fabrin stadig kan købes hos forfatteren.