Nye regler

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Som det også er beskrevet i det seneste nummer af Skakbladet, træder der nye regler i kraft i dag.

Skakhåndbogen er derfor blevet opdateret og kan hentes her.

Dansk Skak Unions forretningsudvalg skriver i anledningen af de nye regler:

Som beskrevet i Skakbladet 2014, nr. 3, træder et nyt regelsæt for skak i kraft pr. 1. juli. Skakhåndbogen med det opdaterede regelsæt vil være tilgængelig her på hjemmesiden fra samme dato.

Særligt den nye regel §11.3b om, at spillere ikke må have mobiltelefoner på spillestedet under partiet samt at dommeren kan forlange visitation, har givet anledning til drøftelser både i danske og udenlandske skakkredse, og emnet forventes også at komme op under FIDE-møderne i Tromsø i august. I første omgang vil Dansk Skak Union’s ledelse her ifm. de nye reglers ikrafttræden give nedenstående anbefalinger omkring forvaltningen i praksis af denne nye paragraf i danske turneringer:

• Reglen skal følges af spillerne
En spiller må ikke have en mobiltelefon på spillestedet under partiet.

• En spiller der konstateres at have en mobiltelefon taber partiet / får en straf
Hvis dommeren konstaterer at en spiller har en mobiltelefon på spillestedet under partiet skal der dømmes iht. reglerne, dvs. spilleren taber partiet – eller får en straf, jf. punktet nedenfor vedr. turneringsreglementet.

• Foretag ikke visitering
Det er ikke generelt tilladt at foretage visitering af andre personer i Danmark, og dommere bør naturligvis ikke gøre dette eller bede andre gøre det. Dommeren bør, som i alle andre sager, dømme og foretage sine vurderinger på grundlag af den information, der foreligger, og de udsagn, som spillerne afgiver.

• Turneringens reglement kan specificere en mindre alvorlig straf
Straffen for at blive taget med en mobiltelefon på spillestedet er ifølge reglen tab af partiet. Dette kan i nogle tilfælde i praksis virke meget unuanceret ift. dommerens normale beføjelser og muligheder for at vurdere såvel skyld som sanktion, og derfor anbefales det at arrangører, hvis de ønsker det, gør brug af paragraffens muligheder for at turneringens reglement kan specificere en anden, mindre alvorlig sanktion, fx ved henvisning til §12.9, som angiver dommerens muligheder for at gøre brug af straffe.

• Oplys på forhånd om mobiltelefoner kan opbevares under spillet
Det anbefales endvidere, at arrangører oplyser på forhånd, om mobiltelefoner kan opbevares eller ej under spillet.

 

Se også omtale af de nye regler på chess.com

 

skakhaandbogen 15_5