You are currently viewing Dansk Skak Unions Støtteforening nedlagt

Dansk Skak Unions Støtteforening nedlagt

Dansk Skak Unions Støtteforening, der blev stiftet tilbage i 1963, er blevet nedlagt. Det står fast efter en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Efter medlemslisten, der er opdateret den 8. april, var der 64 medlemmer i DSUS, og her afgav 36 medlemmer deres stemme. 33 medlemmer stemte for nedlæggelse af foreningen, mens 2 var blanke og en enkelt stemte imod.

Dermed bakkede medlemmerne op om bestyrelsens anbefaling der mente, at det var unødigt administrativt tungt at drive foreningen, og bruge udgifter til administration, møder og revision.

Bestyrelsen er i kontakt med Dansk Skak Union vedr. overdragelse af midler og effekter, da DSU i forhold til vedtægterne overtager aktiverne.

Se meget mere om baggrunden for nedlæggelsen på foreningens hjemmeside: http://www.dsus.dk/