You are currently viewing Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2022

Dans Skak Unions årsregnskab for 2022 viser et underskud på 223.724, – kr. Underskuddet skyldes primært lukningen af Dansk Skaksalg, hvorimod selve driften stort set balancerer. Se regnskabet herunder.