You are currently viewing Medlemsfremgang i Dansk Skak Union

Medlemsfremgang i Dansk Skak Union

Årene med corona-restriktioner med mere var hårde ved Dansk Skak Unions medlemstal. Men nu er der positivt at berette. Vi nærmer os igen 4.000 medlemmer.

Den 1. december 2022 var der 3.999 medlemmer af DSU. Det er en fremgang på 48 medlemmer i forhold til samme dato året før.

DSU igen tæt på 4.000 medlemmer.

Medlemsfremgangen skyldes især, at vi har fået flere unge mennesker i DSU, hvilket lover godt for fremtiden.

Her ses medlemsudviklingen for kontingentgruppen “børn”: