Vælt ikke kongen endnu

Vælt ikke kongen endnu

Orientering om Covid 19 og skakaktiviteter.

Regeringens nye stramninger har ført til masser af frustrationsudbrud fra klubber og medlemmer, som jo meget naturligt frygter at vi ikke kan dyrke vores fælles passion. Det har jeg stor forståelse for, men jeg har også forståelse for en regering som forsøger at passe på sin befolkning og sit samfund.

Med det in mente, vil jeg også forsøge at sprede lidt optimisme, trods de lidt dystre udsigter.

Forsamlingsforbud
De næste 4 uger mindst gælder et forsamlingsforbud på 10 voksne, og det vil jo i høj grad gøre det til en større udfordring at få afviklet de normale skakaktiviteter med holdskak, EMT og almindelige klubaktiviteter.

Betyder det at vi skal lukke ned og vente på bedre tider?
Nej, det behøver det ikke at betyde, men der skal naturligvis tænkes alternativt fra klubledelsernes side, for at få spillet noget skak. DSU har efterlyst idéer til hvordan man kan gennemføre forskellige aktiviteter, og ud fra de svar vi får ind, vil vi lave et katalog, som klubberne forhåbentlig kan lade sig inspirere af. Kataloget er langtfra klar endnu, men for at få bugt med den følelse af håbløshed som jeg fornemmer mange har lige ovenpå fredagens melding, bringer jeg uddrag af en udmelding fra Sydjysk Hovedkreds, som forhåbentlig kan inspirere til at ikke al skak sættes i stå.

Bemærk – man skal stadig selv være aktiv for at sikre sig at man agerer i overensstemmelse med lokale forhold og myndigheders retningslinjer.

Udmelding fra Sydjysk Hovedkreds´ bestyrelse i forlængelse af de nye Corona-retningslinjer og -anbefalinger.
I håb om, at denne udmelding besvarer nogle af jeres spørgsmål – uden at fratage jer ansvaret og muligheden for at bruge jeres sunde fornuft i den nærmeste skakfremtid i klubberne.

De almindelige klubaktiviteter
Her gælder naturligvis de almindelige retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne og DSU. Sørg for afstand og plads nok. Sørg for afspritning af hænder, flader og materiel. Brug mundbind – også gerne når du sidder over for din modstander. Sprit af, hvis du køber mad og drikke.

Nyt er forsamlingsforbuddet, der højst tillader 10 voksne (21+) ad gangen. Det gælder indtil videre til og med den 22. november – men med risiko for forlængelse. For børn og unge under 21 år gælder fortsat begrænsningen på max. 50 deltagere, inkl. de voksne, der skal være til stede. Hvis det almindelige klubarbejde går lidt i stå, er der altså muligheder for at bruge ekstra kræfter på ungdomsarbejdet.

Udover Regeringens udmeldinger kan vi risikere, at kommunerne med kort varsel lægger yderligere begrænsninger på brugen af kommunale lokaler, som de fleste skakklubber benytter sig af.
Men ift. juniorarbejde og almindelige klubaftner er der nogle muligheder, hvis lokaleforholdene er gunstige.

Her er et eksempel beskrevet af Skanderborgs Skakklubs kasserer:
Jeg har i dag været i kontakt med Coronasmitte hotline (70200233) for at tilsikre at vi overholder de nye restriktioner.

Vi har jo hjemme i Sundhedscenteret, hvor det store lokale kan deles om i 2 ved at skyde foldedøren for, så kan vi være 10 i hver del. Det må vi gerne, det er max 10 i hvert lokale. Derudover mener de at vi skal bære mundbind når vi ikke sidder ned – (vist nok en gråzone, da vi er et offentligt sted og vi har nøgle og lukker af for uvedkommende – men som de sagde: for en sikkerheds skyld – så det bør vi også gøre).

På Sundhedscenteret har vi udover det store lokale der kan deles i 2 med foldedøre (altså 20 spillere) desuden et rum vi kalder “terapien” hvor der kan sidde 8 spillere, og yderligere et kontor til 4 spillere.

Holdturneringen
Fra og med mandag og foreløbig til og med 22. november må vi ikke samles flere end 10 ad gangen til skak, hvis vi er 21 og derover. Uden garanti for, at forsamlingsforbuddet på max. 10 ophæves til den tid.

Holdkampe i denne (uge 43) weekend (M1) kan i princippet afvikles som planlagt. I den kommende måned bliver det derimod en stor praktisk udfordring at arrangere en holdkamp i Hovedkredsens 8-mandsrækker (M1 og M2). Derimod kan 4-mandsrækkerne godt spille som planlagt, hvis der ikke er andre i lokalet.

Man skal imidlertid være opmærksom på transporten til spillestedet (udekampe). Her er udfordringen den typiske situation, hvor 4 medlemmer sidder tæt (med mundbind!) i en personbil i kortere eller længere tid.
Indtil videre foreslår Sydjysk Hovedkreds, at de holdkampe, der i 4-mandsrækkerne kan afvikles forsvarligt ift. gældende retningslinjer og anbefalinger, bliver spillet som planlagt.


Hvis blot ét af holdene i en match ikke er trygge ved at skulle spille, aftales en aflysning/udsættelse, og HK-turneringslederen orienteres straks. Det gælder også søndagskampene den 25-10-2020 i Mesterrække 1.


Det er ligegyldigt, om det er transporten, holdspillere der hører hjemme i Covid-risikogruppen eller de spilleforhold, den arrangerende klub kan tilbyde, der giver anledning til utrygheden.
Sørg for god kontakt til modstanderklubben, så der ikke opstår misforståelser i forbindelse med aftaler om afvikling eller udsættelse af en holdkamp.

Der er altså muligheder, så brug fantasien og tag ”ja-hatten” på.

Har man flere lokaler så undersøg om de kan anvendes forsvarligt og lovligt, vær opmærksom på toilet og adgangsforhold. Der kan være forskelle fra sted til sted, så fordi det er tilladt i Skanderborgs Sundhedshus, er det ikke sikkert det kan tillades i Ungdomshuset i Odense.

Har man ungdomsspillere, så vær opmærksom på at de kan forsamles op til 50 stadigvæk. Med andre ord kan man i perioden intensivere sine ungdomsaktiviteter og give de uge mere træning etc.

Holdkampe med 8-mandshold kan spilles på 2 steder, f.eks. bræt 1-4 i den ene klub og 5-8 i den anden. Det kan være i 2 lokaler i samme bygning (hvis forholdene er til det), eller det kan være over 2 aftener.

Klubturneringer etc. kan måske også afvikles flere steder – måske et par virksomhedskantiner kan være behjælpelige i en periode, måske kan nogle spille privat, måske kan man lave flere klubaftener, og fordele medlemmerne ud over disse.

Jeg håber virkelig at så mange som muligt forsøger at drifte klubberne på en eller anden facon – naturligvis med fokus på sikkerhed som foreskrevet af myndighederne, men også efter devisen, bedre med lidt skak end ingen skak.

Andre ideer og kommentarer modtages meget gerne på formand@skak.dk.

Poul Jacobsen