You are currently viewing Dansk Skaksalg under konkursbegæring

Dansk Skaksalg under konkursbegæring

Opmærksomme læsere af Statstidende har måske bemærket bekendtgørelsen om at Dansk Skaksalg er under konkursbehandling. Og hvorfor dog det, når det allerede var besluttet at lukke Skaksalget?

Kort fortalt blev der i foråret 2023, af bestyrelsen og undertegnede, lavet årsregnskab for 2022 på sædvanlig vis. Desværre kiksede det med at indsende regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket man er forpligtet til. Ved indsendelsesfristens udløb blev der til Skaksalgets e-Boks udsendt en række rykkere, som undertegnede totalt overså, og altså undlod at reagere på. Når noget sådant sker for en virksomhed, reagerer myndighederne med fasthed, og selskabet blev suspenderet, og sagen indsendt til Skifteretten, som efter kort tid videresendte sagen til konkursbehandling hos en udpeget advokat. Der står sagen nu.

Da vi erfarede alvoren havde vi stadig chancen for at reetablere virksomheden, og genoptage driften. Efter et kig på økonomien i firmaet, sammen med Skaksalgets bestyrelse og Dansk Skak Unions revisor, som var venlig at hjælpe i situationen, konstaterede vi, at det omstændighederne taget i betragtning, ville være økonomisk uklogt at reetablere virksomheden. Dette blev meddelt forretningsudvalget, som erklærede sig enig i konklusionen. Jeg meddelte herefter kurator, at vi ikke ville forsøge at reetablere virksomheden, og den formelle konkursbehandling gik i gang.

Igennem de seneste regnskabsår foretog vi store nedskrivninger af værdien af Skaksalgets varelager, og vi forsøgte mange gange at sælge ud af det til næsten foræringspriser, men hver gang var salget skuffende lavt, og vi kunne reelt konstatere at vi stod med at varelager som ikke kunne omsættes i en hastighed der tilnærmelsesvis kunne holde trit med de få faste omkostninger som husleje etc.

Man skal bemærke at Skaksalget allerede var lukket ned, hvilket er meddelt medlemmerne ad flere omgange, bl.a. på skak.dk i nyheder henholdsvis den 18/6-22, den 30/9-22 og endelig igen den 23/4-23, hvor kassereren udførligt forklarer hvorledes medlemmer og kunder med tilgodehavender i skaksalget skal forholde sig. Efterfølgende er der sket udbetaling af tilgodehavender til de kunder som har henvendt sig herom.

Da tvangslukningen i hverdagen reelt ikke betød nogen praktisk forskel for Skaksalget, besluttede jeg i første omgang, at forskellige hensyn gjorde det hensigtsmæssigt at vente med offentliggørelsen, som derfor først kommer nu. Dog blev HB orienteret i fortrolighed på sit møde i september, og igen i beretningen på det netop afholdte HB-møde. Referatet heraf er netop offentliggjort, og man kan altså læse en kortfattet meddelelse om ovenstående heri.

Som sagen har udviklet sig, er det muligvis økonomisk fordelagtigt for Dansk Skak Union, men naturligvis var det ikke med overlæg, at regnskabet ikke blev indsendt rettidigt. Jeg tager naturligvis det fulde ansvar for forløbet, jeg kan ikke reelt finde nogen gode undskyldninger for min manglende ageren, og kan kun beklage det skete.

Bro den 6. december

Poul Jacobsen