You are currently viewing Status på indsamling

Status på indsamling

Som der tidligere er skrevet om her på siden, se ”Donation til ungdomseliten”, er Dansk Skak Union ved at indsamle 200 kroner fra 200 forskellige givere, der vil støtte udviklingen af vores største unge talenter. Baggrunden herfor er at et venligt medlem vil betænke DSU med et betydeligt beløb til samme formål. Dansk Skak Union skal dog kvalificere sig til at komme på listen over foreninger, der kan slippe for boafgift i tilfælde af at vi modtager en arv, inden vi kan komme i betragtning til donationen.

DSUs formand Poul Jacobsen fortæller til skak.dk, at Steen Juul Mortensen og ham selv, bl.a. har været på besøg i Kolding under SonFlow Cup og udelukkende er blevet mødt med en positiv holdning til projektet. Sådanne besøg fra DSU vil også kunne opleves i fremtiden til større arrangementer.

Samtidig fortæller Poul Jacobsen: ”Vi er meget glade for den positive modtagelse medlemmerne giver dette initiativ. I skrivende stund har vi nået over 3/4 af vores indsamlingsmål. Vi vil selvfølgelig gerne komme hurtigst muligt i mål, så vi kan løfte sløret for detaljerne i aftalen, især af hensyn til de unge mennesker, som gerne skulle få glæde af ordningen allerede i 2024″.

Ønsker man at hjælpe Dansk Skak Union på vej til de 200 donationer af 200 kr., kan man sende pengene pr. MobilePay 23 32 47 39 til Steen Juul Mortensen, samtidig med at man sender en mail til seniorskak@skak.dk med navn og adresse, e-mailadresse og – hvis man ønsker fradrag på selvangivelsen – CPR-nummer.

Poul Jacobsen understreger, at alle de indsamlede midler vil gå til det gode formål, der vil ikke være administrationsgebyrer eller lignende til DSU.