You are currently viewing Spændende ungdomsinitiativ i Trekantsområdet

Spændende ungdomsinitiativ i Trekantsområdet

Niels Jørgen Fries Nielsen (billedet øverst med ryggen til!) har sendt følgende pressemeddelelse til skak.dk, hvor han fortæller om etableringen af et skakcenter i Fredericia, der skal forsøge at skabe sammenhæng mellem skoleskak og skakklub i Trekantsområdet. Det interessante er, at initiativet støttes af både Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union:

Skakcenter etableres i Fredericia med nogle af Danmarks bedste undervisere!

Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak støtter økonomisk initiativet!

Niels Jørgen Fries Nielsen, som i 80-erne var en af de bærende kræfter i forbindelse med etableringen af Tjele Efterskole, har taget initiativ til etableringen af et skakcenter i Fredericia. Det skal skabe brobygning mellem skoleskakken og skakklubben – et fritidstilbud der favner meget bredt!

I august starter Vejle Kredsens Skoleskakklub, hvor alle skakinteresserede skoleelever og unge klubmedlemmer fra Trekantsområdet Kolding-Fredericia-Vejle kan dygtiggøre sig i spillet, men klubben er også åben for børn og unge uden for dette område.

GM Peter Heine Nielsen er ambassadør for skoleskakklubben – ikke unaturligt eftersom han også var skakelev på Tjele Efterskolen i 80-erne med netop Niels Jørgen Fries Nielsen som underviser.

Et undervisningsteam bestående af IM Jens Ove Fries Nielsen, IM John Rødgaard, CM Bjarne Light og Kim Skaaning skal tage sig af A-medlemmerne, som er de som vil undervises på et højt niveau og det vil typisk være medlemmer af en skakklub under Dansk Skak Union.

FM Niels Jørgen Fries Nielsen tager sig af B-medlemmerne, som er de som også gerne vil undervises, men på et lidt lavere niveau og her vil det typisk være deltagere fra såvel skoler under Dansk Skoleskak som skakklubber i Dansk Skak Union.

Og endelig er der C-medlemmerne, som er de børn og unge som bare synes det er sjovt og lærerrigt at spille skak, og her er målgruppen typisk skoleelever som spiller skak i forvejen på en skole under Dansk Skoleskak.

A-medlemmer betaler kr.200, B-medlemmer betaler kr.100 og C-medlemmer kr.50 i kontingent om måneden – august og juni er kontingentfri.

Klubben er åben hver fredag fra 26. august til 16. juni i tidsrummet kl. 15.00 til kl. 18.00, men mulighed for forlængelse til kl.19.00, hvis behovet er der.

Klubben støttes økonomisk af de to organisationer Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union og en intern sponsor. Det er de to organisationers håb, at dette initiativ med tiden kan danne grobund for lignende skakcentre rundt omkring i landet til gavn for skakken og skakspillets udbredelse blandt børn og unge.

Vejle Kredsen Skoleskakklub har på nuværende tidspunkt modtaget 8 forhåndstilmeldinger heraf 6 på A-niveau.

Mads Jacobsen, Dansk Skoleskak
Poul Jacobsen, Dansk Skak Union
Niels Jørgen Fries Nielsen, Fredericia Realskole
Taulov den 6. juli 2022

I forbindelse med etableringen af projektet har skak.dk indhentet en kommentar fra Dansk Skak Unions formand Poul Jacobsen:

Det var naturligvis en stor glæde at blive præsenteret for denne mulighed for, sammen med Dansk Skoleskak, at medvirke til etableringen af et kvalitetstilbud til fremme af skakken i trekantområdet. Ikke alene er det et seriøst undervisningstilbud til vore stærkeste ungdomsmedlemmer, det er også et velkonstrueret rekrutteringsværktøj i forhold til at præsentere Dansk Skak Union som et naturligt valg for de mest interesserede skoleskak elever. Lige præcis det faktum at der her, med Niels Jørgen Fries Nielsen i spidsen, er en uafhængig organisation som samler begge grupper i intens aktivitet, giver mig forhåbning om at vi i langt højere grad kan tiltrække eleverne fra skoleskakken, og måske samtidig få mange af vore egne klubber til at være opmærksomme på at det nytter at sætte seriøse initiativer i gang.

Det konkrete projekt skal betragtes som et forsøg, som ved evalueringen efter den aftalte periode på et år forhåbentlig viser sig værd at kopiere i andre områder af landet.

Mange af vore medlemmer har ofte udtrykt undren over at de 2 organisationer ikke samarbejder noget mere, og denne undren kan man sagtens forstå, når man ikke er 100% inde i forskellene på organisationerne. Nu viste der sig en mulighed for et ”fælles projekt” og derfor var det for mig oplagt at DSU skulle være med på vognen, i denne første, af en række fremtidige, samarbejdsmuligheder. Jeg håber naturligvis at de mange medlemmer som har efterlyst fælles indsatser fra Dansk Skak Union & Dansk Skoleskak tager godt og positivt interesseret imod denne nyhed.

Jeg ønsker Niels Jørgen Fries Nielsen og det stærke team af undervisere al mulig succes med dette projekt, og glæder mig til at følge udviklingen.