You are currently viewing Dansk Skaksalg lukker

Dansk Skaksalg lukker

De seneste 5 år har Dansk Skaksalg desværre langt fra kunnet opretholde tilstrækkelig omsætning til at dække de faste omkostninger som er forbundet med at drive forretningen, og HB har på baggrund af de allerseneste regnskabstal besluttet at forretningen skal afvikles i sin nuværende form.

Inge Hansen Jensen er som følge af denne beslutning opsagt i henhold til vilkårene i hendes kontrakt. I kontraktperioden bliver hendes primære opgave at realisere mest muligt af varelageret, og her håber vi at kunderne er hende behjælpelig ved at benytte sig af de mange fine ophørstilbud der kommer henover de kommende måneder. Især har vi rigtig mange gode bøger som klubberne sagtens kan være bekendt at give som præmier i diverse turneringer.

Det er forhåbningen at ovenstående kan gennemføres på 3 måneder, med nedlukning 30. september, og absolut senest 31. december 2022 – så hold nu godt øje med skaksalgets hjemmeside, eller tag selv kontakt til Inge for at høre hvad hun kan tilbyde.

Poul Jacobsen

Dansk Skaksalgs hjemmeside: https://www.skaksalg.dk/