You are currently viewing Dansk Skoleskak har brug for hjælp

Dansk Skoleskak har brug for hjælp

Dansk Skoleskak har brug for hjælp. For at blive godkendt af Skat som en godgørende organisation, kræver det mindst 100 årlige gavegivere.

Her i starten af december mangler Dansk Skoleskak fortsat 50 gavegivere, der hver støtter med mindst 200 kr. Hele beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen.

Godkendelsen er meget vigtig for skoleskakarbejdet, da Dansk Skoleskak som godgørende organisation modtager 1 mio. kr. i Google annoncer, at gavegivere får skattefradrag, at de der betænker Dansk Skoleskak i deres testamente ikke betaler arveafgift og meget mere.

Ønsker du at støtte Dansk Skoleskak kan det gøres på hjemmesiden https://skoleskak.dk/stot/