Nyt fra Hovedbestyrelsen

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse holdt møde den 15. november, hvorfra følgende beslutninger skal refereres kort.

Deltagerne i landsholdsklassen 2021 udtages, bortset fra de 2 selvskrevne, efter FIDE rating pr. 1. marts 2021. Beslutningen gør det muligt at udvide Skakligaens afviklingsperiode betragteligt, hvis Covid-19 situationen gør det nødvendigt. Det skal understreges at denne beslutning kun vedrører landsholdsklassen 2021.

Budgettet for 2021 blev vedtaget efter en længere debat om hvorvidt der skulle ske meget drastiske besparelser for at få balance i budgettet, der var bl.a. forslag om besparelser på Landsholdsklassen (startpenge og frit hotelværelse), om at fravælge EM for landshold, om at udgive Skakbladet udelukkende som pdf og om afskaffelse af Juniorinstruktørordningen. Det endte med en mellemløsning, hvor der dels kommer besparelser på budgettet, dels lægges op til en kontingentforhøjelse på delegeretmødet i påsken 2021.

En af de, desværre igen, helt tunge poster for DSU er ratingafgifter på FIDE-rating. FIDE har underkendt sin egen kongresbeslutning, og genindført de høje gebyrer på alle mod alle grupper, så de koster mindst 50€ pr. gruppe. Til sammenligning koster Monrad eller Schweitzer grupper kun 1€ pr. deltager, så det er en voldsom forskel. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at FIDE-ratingafgiften på alle mod alle turneringer med virkning fra 1. april 2021 (turneringsstart) skal betales af arrangørerne. Vælger man derimod at spille Monrad eller Schweitzer turnering, kan man nøjes med at betale den normale EMT-afgift. Det samme kan man naturligvis opnå, hvis man undlader at FIDE rate alle mod alle grupper.

Desuden besluttede HB at DSU ikke længere betaler indskud til Europacup. Gæstelisten til Påskens stævnefest får en højere andel af selvbetaling. Budgettet til IT udvikling er strammet, og endelig skal administration & møder beskæres.

Efter disse udgiftsreduktioner kunne et flertal af HB stemme et budget hjem, som foreløbig kan fastholde et nogenlunde sædvanligt aktivitetsniveau.

Forsøget med at kåre kvindedanmarksmesteren som en del af kandidatklassen blev forlænget med et år, og samtidig blev der nedsat et udvalg, som skal se bredt på DM stævnets struktur og turneringsudvalg.

HB besluttede at gøre et 3. forsøg på at få afviklet delegeretmødet 2020. Vi satser nu på at gennemføre mødet lørdag den 6. februar 2021, forhåbentlig nogenlunde midt i landet, så alle har rimelige rejsetider dertil. Hvis forsamlingsreglerne er uændrede, er HB indstillet på at streame mødet. Desuden bliver der tale om at man skal tilmelde sig på forhånd, hvis man agter at deltage i mødet. Det vil komme til at ske via turneringssystemet. Der udsendes indkaldelse så snart vi har bekræftelse på et mødested.

Poul Jacobsen