You are currently viewing DSUs anbefalinger vedrørende covid-19

DSUs anbefalinger vedrørende covid-19

Efter telefoniske konsultationer med myndighedernes covid-19 hotline og en repræsentant for Politiet, kan Dansk Skak Union stå inde for følgende anbefalinger omkring mulighederne for at afvikle skakarrangementer i overensstemmelse med det eksisterende forsamlingsforbud på maksimalt 10 voksne personer.

Det skal understreges, at Dansk Skak Union ikke vil pålægge nogen at spille skak, hvis man ikke føler sig tryg ved det. Uanset om der er tale om Divisionsskak eller Hovedkreds holdskak, så er det afgørende at de involverede klubber og turneringslederen er enige om at kampen spilles. Hvis en klub ikke ønsker at spille, må kampen udsættes indtil det forhåbentlig bliver muligt.

Først og fremmest er det helt afgørende at man omhyggeligt efterlever myndighedernes anvisninger, herunder at man undersøger om der gælder særlige lokale forhold.

Det er desuden af afgørende vigtighed at der er fuldt fokus på hygiejnerådene, omkring håndvask, afspritning af hænder og kontaktflader i lokalerne man anvender, host i ærmet, ordentlig og grundig udluftning osv.

Holdskak
Holdskak for 4-mandshold kan umiddelbart afvikles, så længe det tilsikres at der ikke kommer tilskuere elleruden omsaktiviteter ind i begivenheden. Det betyder at man godt kan spille holdkampen på en skole hvor der samtidig er f.eks. voksenundervisning et andet sted på skolen, også selvom man deler f.eks. toiletter og udgangsdøre med en anden aktivitet.

Holdskak for 8-mandshold kan afvikles når nogle forudsætninger er opfyldt. Holdkampen kan deles i 2 lige store begivenheder, som afvikles på klart adskilte lokationer eller tidspunkter, f.eks. ses nedenstående varianter at kunne godkendes inden for reglerne om forsamlingsforbud. 

Som udgangspunkt skal der være dommere til stede under en holdkamp. Hvis det er vanskeligt at skaffe en eller 2 dommere kan klubberne søge turneringslederen om tilladelse til at bruge spillende kampleder. Efter omstændighederne kan man af force majeure hensyn anvende ikke uddannede kampledere, hvis klubberne kan enes herom. Bemærk at én dommer ikke kan dømme i 2 x 4-mands lokaler på samme tid, af den simple årsag at han så vil være i selskab med for mange personer. Altså kræver en kamp mellem 8-mandshold 2 dommere.

A) Bræt 1-4 spiller hos hjemmeholdet, bræt 5-8 spiller hos udeholdet. Det forudsætter at kampen begge steder kan afvikles uden der kommer tilskuere eller udenomsaktiviteter ind i begivenheden.

B) Bræt 1-4 og bræt 5-8 spiller på 2 klart adskilte lokationer, hvilket i dette eksempel er 2 forskellige matrikler, eller folkeregisteradresser. Det forudsætter at kampen begge steder kan afvikles uden der kommer tilskuere eller udenomsaktiviteter ind i begivenheden. Det forudsætter desuden, at der ikke kommer nogle personer fra den ene halvdel til stede for at se hvordan det går i den anden. Man må på intet tidspunkt samle holdene sammen, hverken under transporten til eller fra spillestedet, ligesom man ikke må mødes et sted til f.eks. fællesspisning mens kampene afvikles.

C) Bræt 1-4 og bræt 5-8 afvikles på samme adresse, i 2 forskellige og effektivt adskilte lokaler med egne toiletter og udgange. Det forudsætter at kampen begge steder kan afvikles uden der kommer tilskuere eller udenoms aktiviteter ind i begivenheden. Det forudsætter desuden at der ikke kommer nogle personer fra den ene halvdel til stede for at se hvordan det går i den anden. Man må på intet tidspunkt samle holdene sammen, hverken under transporten til eller fra spillestedet, ligesom man ikke må mødes et sted til f.eks. fællesspisning mens kampene afvikles. En lokal kantine skal – hvis den etableres – have særligt fokus på ikke at blive et mødested hvor begge grupper af spillere kommer til stede for at handle/spise. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at man aftaler en person fra hver gruppe, som kan gå til kantinen og handle på gruppens vegne. Personen som må handle vil således interagere med sin egen gruppe og kantinen – men ikke komme til at træffe den anden gruppe. Kantinepasseren vil interagere med de 2 handlende. På den måde kommer ingen over det tilladte antal. En anden mulighed er naturligvis, at de 2 grupper selv sørger for egen forplejning, det er naturligvis tilladt, medmindre lokale regler forbyder det.

Bemærk – det er ikke tilladt at spise ved brættet, man må rejse sig og indtage måltidet i behørig afstand.

Det skal her understreges at Politiet var betænkelig ved variant C), ud fra en erfaring der tilsiger at mange vil være fristet til at kigge ind i det andet lokale, alene fordi vi er mennesker og opfører os som sådan.

Klubaften
En normal klubaften er også et arrangement, så derfor gælder de samme restriktioner og muligheder altså også herfor. Der vil kunne spilles 4 eller 5 partier på samme sted – skal der afvikles flere partier samtidig, skal det foregå efter samme retningslinjer som skitseret for holdskak.

Ungdomsskak
De fleste er nok bekendt med at der må samles op til 50 personer i et ungdomsarrangement, så længe disse er maksimalt 21 år gamle, Der kan suppleres med et passende antal voksne instruktører, så længe det er normal praksis at disse er tilknyttet aktiviteten.

Det skal understreges at Dansk Skak Union ikke vil pålægge nogen at spille skak, hvis man ikke føler sig tryg ved det. Uanset om der er tale om Divisionsskak eller Hovedkreds holdskak, så er det afgørende at de involverede klubber er enige om at spille kampen. Hvis en klub ikke ønsker at spille, må kampen udsættes indtil det forhåbentlig bliver muligt.

Mundbind:
Dansk Skak Union henstiller til at man anvender mundbind efter samme retningslinjer som gælder for restaurantbesøg. Altså at man tager det på når man ankommer, og kun tager det af når man sidder ved sin plads. Dvs. man ifører sig mundbind når man rejser sig fra sin plads, uanset om man skal på toilettet eller bare skal se de andre brætter! Dette hensyn gælder for hele begivenheden.

Ved samkørsel i privat bil henstiller vi at minimum alle passagerer i bilen bruger mundbind under køreturen, chaufføren må naturligvis også gerne. Hold hele tiden øje med myndighedernes anvisninger omkring mundbind, disse kan naturligvis også ændre sig.

Til sidst skal vi gøre opmærksom på at det er op til klubberne selv at sikre at man agerer inden for myndighedernes anvisninger. Overtrædelse heraf kan straffes med bøder, både til den enkelte deltager, men også til den arrangementsansvarlige, og det skal vi bestemt ikke gerne opleve.

Sørg for at have god kontakt til modstanderholdet, så alle involverede i en begivenhed, er fuldstændig klar over hvordan den skal afvikles.