You are currently viewing Dansk Skak Union indkalder til Delegeretmøder

Dansk Skak Union indkalder til Delegeretmøder

Hovedbestyrelsen har besluttet at der skal afholdes Delegeretmøder den 19. september 2021. Vi har nu også fået et nogenlunde centralt mødested på Erritsø Fællesskole Bygaden, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia. Alle ved naturligvis at Fredericia er bekvemt at rejse til, uanset om man kommer med tog eller i bil. Der går jævnligt bybusser fra banegården til mødestedet.

Delegeretmødet for 2020 afholdes kl. 10:30. Stemmesedler udleveres på mødestedet samme dag mellem kl. 8:30 og 10:15. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en fuldmagt fra klubformanden.

Delegeretmødet for 2021 afholdes kl. 14:30. Stemmesedler udleveres på mødestedet samme dag mellem kl. 12:30 og 14:15. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en fuldmagt fra klubformanden.

Dagsorden for begge møde kan ses herunder.

Som det fremgår af dagsordenerne er der især i 2021 mange forslag til delegeretmøde behandling.

De enkelte forslag kan ses her – forsalg 3 opdateret 1. august 2021:

Formelt kan der stadig indsendes forslag til Delegeretmødet 2021, sidste frist er 1. august hvor forslaget skal være formanden i hænde. Skulle der komme yderligere forslag til vil dagsordenen naturligvis blive opdateret behørigt.

På Forretningsudvalgets vegne

Poul Jacobsen