Fredeligt delegeretmøde

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Opdateret : Referat fra Dansk Skak Unions delegeretmøde søndag den 27. marts 2016 i Svendborg kan downloades her.

 

Dansk Skak Unions årlige delegeretmøde i biografen i Svendborg var fredeligt. 

 

Efter en længere formandsberetning blev hæderstegn og initiativpræmier uddelt.

 

Hæderstegn:

1. Hovedkreds: Lars-Henrik Bech Hansen

2. Hovedkreds: Janech Hansen

3. Hovedkreds: Kristoffer Dyrgaard

Sydjysk Hovedkreds: Hugo Madsen

6. Hovedkreds: Anders Haarup

7. Hovedkreds: Benny Grønhøj

8. Hovedkreds: Jørgen Rasmussen

9. Hovedkreds: Ingen indstillet

 

Initiativpræmier:

1. Hovedkreds: Valby Skakklub

2. Hovedkreds: Køge Skakklub

3. Hovedkreds: Faaborg Skakklub

Sydjysk Hovedkreds: Tønder Skakklub

6. Hovedkreds: Syddjurs Skakklub

7. Hovedkreds: Hjallerup Skakklub

8. Hovedkreds: Gribskov Skakklub

9. Hovedkreds: Ingen indstillet

 

Formand Poul Jacobsen kunne oplyse, at Hovedbestyrelsen har indstillet tidligere formand,

Lars-Henrik Bech Hansen, til æresmedlem af Dansk Skak Union. 

 

Alle 3 kandidater til FU, der var på valg: René Baarup-Christensen, Peter Willer Svendsen

og Aage Olsen, blev genvalgt uden modkandidater.

 

FU. Bagerst fra venstre Tom Petri Petersen, Peter Willer Svendsen og Aage Olsen. Forrest 

Poul Jacobsen og René Baarup-Christensen. Foto: Mads Boe 

 

Næste års DM arrangeres efter to års fravær igen i Rebild. 

  

Dirigent Steen Juul Mortensen kunne omkring kl. 18.00 sammen med forsamlingen udråbe

et trefoldigt leve for unionen.

 

 

Der var mødt omkring 75 deltagere op til årets delegeretmøde i biografen i Svendborg.

Foto: Thomas Vestergaard