Highlights fra HB-møde februar 2016

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Sune oplg_HB_feb_16._20160213_143629_resized
(Foto: René Baarup-Christensen)
HB-weekenden blev indledt lørdag den 13. februar med en seminardag, hvor en veloplagt Sune Berg Hansen indviede hovedbestyrelsen i sine, i skakorganisatorisk sammenhæng, utraditionelle tanker om, hvorledes unionen kan styrke medlemsrekrutteringen.
Sune Berg Hansen gennemgik indledningsvis hvordan vi i høj grad kommunikerer til os selv, og knap så meget til mennesker som ikke er medlemmer af Unionen, og hvorfor/hvordan en øget indsats med kommunikation på andre medier vil kunne nå frem til skakinteresserede, som ikke allerede er medlemmer.
Med det afsæt nåede han frem til det mest spændende, nemlig en beskrivelse af hvorledes han forventede at målrettet marketingsindsats på f. eks. Facebook, i samarbejde med klubber som er klar til at modtage nye medlemmer i hold, vil kunne engagere en masse skakinteresserede inden for et afgrænset geografisk område.
HB fik virkelig noget at ”tygge på” her, og det er bestemt tænkeligt at der kommer sådanne tiltag i fremtiden.
Unionens deltidsansatte nyhedsredaktør, Palle Skov, har et stykke tid manglet timer i døgnet, da hans hovedarbejdsgiver lægger mere beslag på hans tid. Palle har derfor sammen med FU udarbejdet en revideret plan for nyhedsdækningen via skak.dk. I fremtiden tilknyttes der en ekstra redaktør, således at der er 2 mand til at varetage nyhedsdækningen. Dog samlet stadig kun på cirka en tredjedel fuldtidsstilling. 
Palle går med den nye ordning ned i timetal, så den kommende ordning med 2 ansatte kommer kun til at koste ekstra 3 timer på ugebasis. 

Foruden aflastning på skak.dk, skal medredaktøren særligt fokusere på nyhedsformidling via nye sociale medier. Den nye redaktør er fundet, og præsenteres inden opstarten 1. marts i en særskilt nyhed på skak.dk.

HB fastlagde den kommende sæsons spilledatoer.
SKAK ligaen: 29-30/10 – 20/11 – 7-8/1 – 29/1 – 26/2 & 18-19/3.
Divisionerne: 6/11 – 20/11 – 11/12 – 15/1 – 29/1 – 26/2 & 12/3. 
Det har været et ønske fra flere sider at liga og divisioner i højere grad spiller samme datoer, og her er man landet på en mellemløsning idet tre af datoerne er sammenfald mellem liga og divisioner, nemlig 20. november 2016 samt 29. januar og 26. februar 2017.

HB har behandlet pokalturneringen, og i den forbindelse skal det bemærkes at vi foreløbig anvender standardratingtallet når vi fastsætter styrken af et bredderækkehold.

De relativt få hurtigskakratingtal er endnu så sporadiske eller afvigende i forhold til standard rating, at det forekommer for tilfældigt.
 
Poul Jacobsen