Delegeretmødet 2013

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Delegeretmødet 2013 var præget af længere diskussioner af to emner: En ændring af divisionsturneringen og situationen i Dansk Skaksalg.

En vejledende afstemning om et forslag fra 9. Hovedkreds om, at man skulle beholde koblingen mellem hovedkredsturneringerne og Divisionsturneringen, endte med 1135 stemmer for og 293 imod, 71 blanke. Der var afgivet 1509 af de 1799 tilstedeværende stemmer.

Derefter fulgte en længere debat om håndteringen af situationen i Dansk Skaksalg. Redaktionen vil ikke her indlade sig på et fyldestgørende referat af debatten, men vil henvise til det officielle referat, der kommer senere.

Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget med 734 stemmer for, 680 imod og 385 blanke.

Herefter blev det til genvalg uden modkandidater af formand Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard til forretningsudvalget.
 

fu 2013
FU – bagerst fra venstre René Baarup-Christensen, Aage Olsen, Poul Jacobsen. Forrest Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard (foto: thv)

Delegeretmødet afsluttedes med et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.