Referat af HB-mødet den 3. februar 2013

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Referat med tilhørende bilag fra Hovedbestyrelsesmødet den 3. februar 2013 på Hotel Scandic i Odense er nu tilgængeligt på hjemmesiden

 

Da mødets Bilag 7 om forslag til ny holdturneringsstruktur ved offentliggørelsen allerede er forældet (et nyt forslag blev for 14 dage siden offentliggjort her på hjemmesiden), har DSU valgt at bringe begge forslag som bilag til referatet, så interesserede ikke skal bruge unødig tid på det gamle forslag.