Dialogmøde nr. 2 med DSS

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak holdt sit 2. dialogmøde onsdag d. 13. januar i København. Mødets deltagere var, ligesom i det første dialogmøde i september 2009, de to organisationers formænd Lars-Henrik Bech Hansen fra DSU og Jakob Rathlev fra DSS samt DSU’s ungdomsansvarlige FU-medlem Tom Skovgaard og DSS’ generalsekretær Mads Jacobsen. 

På mødet blev der givet en god og omfattende gensidig orientering om både de skaklige og de organisatoriske aktiviteter i de to organisationer. Endvidere var der gode drøftelser af specifikke emner, bl.a. medlemsrekruttering, kvinde- og pigeskak, elite- vs. breddeaktiviteter, skaklederkurser, Tjele Efterskole, ungdoms-DM, det nordiske arbejde, Skak.dk og organisatoriske forhold i DSU og DSS. Debatten af disse og andre emner var grundig og nyttig og bidrog til en øget god gensidig forståelse og erkendelse af, at DSU og DSS er to forskellige organisationer med forskellige målsætninger, men viste også at der er fælles interesser og behov for gensidig dialog.

DSS orienterede om status vedr. BMIS projektet (Bring Minoriteterne I Spil) og det nye Stepping Stone projekt. Der er kommet 30 nye medlemsskoler i DSS siden sommeren 2009, og der er identificeret 3 skoler i Storkøbenhavn, hvor der skal foregå uddannelse af skoleskaklærere som en del af skolernes aktiviteter.

DSS orienterede endvidere kort om planerne for DSS’ 50-års jubilæumsår, som er 2010, og hvor der vil blive afholdt lokale arrangementer d. 13. marts (desværre sammenfald med divisionsturneringen) og et samlet jubilæumsarrangement på Rådhuset og Rådhuspladsen i København lørdag d. 4. september. Det blev kort drøftet, hvorvidt DSU kunne have en rolle i jubilæumsarrangementet, hvilket DSS ville overveje.

DSU orienterede om bl.a. U-DM 2010, som ligesom i 2009 vil blive afholdt i Skanderborg og hvor der i 2010 også vil være pigeklasser og pige-DM–titler. Selvom DSU og DSS er enige om, at pigeskak er et vigtigt område, er der for nuværende ikke anledning til konkret samarbejde, da tilgangen til udfordringen er forskellig.

Endvidere forespurgte DSU om Skak.dk kunne have interesse for DSS’ medlemmer, idet der i givet fald eventuelt kunne udarbejdes og besluttes en attraktiv adgang for DSS’ medlemmer til Skak.dk. DSS fandt dog, at Skak.dk for nuværende ikke fungerer tilstrækkeligt godt i børnehøjde med henvisning til Skak.dk’s nuværende brugergrænseflade og tilbud i øvrigt.
Under opfølgningen fra det første dialogmøde i september, var der enighed om at den gensidige linkning fra hjemmesiderne nu er på plads.

Næste dialogmøde blev foreløbigt aftalt til onsdag d. 25. august 2010. Der var enighed om, at der også imellem dialogmøderne, planlagt halvårligt, kan være behov for en uformel løbende gensidig information og kontakt på ledelsesniveau efter behov.