Korrektioner

I Skakbladet nr. 5 har der indsneget sig 2 fejl. Den ene fejl skyldes at Erik Mouridsen har skrevet forkert om §7.4b, den anden at FIDE øjensynligt har skiftet standpunkt efter Skakbladets deadline.

Erik Mouridsen fra Dansk Skakdommerforening og Leif Jensen, Ratingkomiteen, har bedt mig bringe nedenstående.

Erik Mouridsen skriver:
I artiklen i Skakbladet nr. 5 om de nye regler for skakspillet, er desværre en fejl i omtalen af §7.4b.

 §7.4b   Efter brugen af § 7.4 a. skal dommeren give modstanderen to ekstra minutter for hvert af en spillers to første ulovlige træk. Hvis samme spiller udfører et tredje ulovligt træk, skal dommeren erklære partiet tabt for ham. Partiet er dog remis hvis stillingen er sådan at modstanderen ikke ville kunne sætte spilleren mat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk.

Hvis dommeren må stoppe spillet, fordi en spiller for tredje gang i et parti laver et ulovligt træk, taber spilleren partiet. Hvis modstanderen ikke ville kunne vinde stillingen på brættet på nogen mulig måde, tilkendes begge spillere dog en remis.

Leif Jensen skriver:
Normer, titler og Elo-tal.
Efter Skakbladet var gået i trykken, kom der meddelelse på FIDEs hjemmeside, at ændringen af k-værdierne er udskudt eller måske helt droppet. Døm selv: http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/4045-k-factor-meeting-in-athens

* k-værdier:
10 forspillere, der er eller har været over 2400
Andre 15.
Dog for nye elo-spillere 25 til og med den turnering, hvor man spiller sit 30. elo-parti.

* Og for god ordens skyld skal det lige nævnes, at bundgrænsen først er 1201 på septemberlisten, men det får ingen betydning for danske spillere.

Angående ingen tidsbegrænsning skal det yderlige præciseres, at en dansker lige har fået FM-titlen, selv om det er over 25 år siden, der stod 2300+ på elolisten.