December-rating og klubdata

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Rating…
Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 29. november er opdateret på Nettet.
Rating

Klubber…
Desuden opdaterede data vedr. klubber. 
Klubber