December-rating og klubdata

Rating...Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 29. november er opdateret på Nettet.RatingKlubber...Desuden opdaterede data vedr. klubber. Klubber 

Kommentarer lukket til December-rating og klubdata