You are currently viewing Adventskalender 1

Adventskalender 1

Lige som sidste år vil Dansk Skak Unions gerne bringer et personligt og kærligt portræt af en frivillig, der har lagt eller stadig lægger et stort arbejde for dansk skak. I år vil vi hver søndag i advent bringe et portræt eller to.

Vi starter syd for Sjælland:

Finn Kristiansen har gennem en del år været en af de drivende kræfter i Maribo Skakklub.

Finn blev meldt ind i klubben i 1999 og har gennem årene ydet en meget stor indsats på mange planer.

Finn trådte velvilligt til, da klubben manglede en formand. Med Finns store arbejdsindsats blev der i den periode opnået mange vigtige og store ting for klubben. Der skal nævnes, at Finn var primus motor for at klubben i den periode via sponsorater fik nye skakure, nye skakspil, fliser og lamper på flisestien. Man kan blive ved!

Finn er også personen, der stadig tager sig af klubhuset, køber varer ind, sørger for at der er varme på radiatoren, når der er skakaften i klubben.

Finn er også en af klubbens ungdomsledere, der tager sig godt af klubbens voksende ungdomsafdeling. Finn tager også velvilligt med ud til andre klubber, når der er ungdomsturneringer, hvor Finn naturligvis også hjælper til med at være dommer.

Derudover er Finn også holdleder for et par af klubbens hold samt turneringsleder i mange af klubbens turneringer.

 Finn er en person, der helst ikke vil være i forgrunden, men du skal fremhæves her og have en stor tak fra klubben.

Herunder er Finn siddende forrest til højre i en venskabskamp mod en af naboklubberne.

På vegne af Maribo Skakklub

                      John Kristensen


Derefter går turen en tur til Aarhus:

Claus Andersen, formand for 6. HK og Thomas Vestergård, SK1968 skriver:

Når vi skal hylde de frivillige inden for dansk skak, kommer vi ikke uden om Lars Hansen fra Skakklubben af 1968 i Aarhus. Lars har fra midten af 80’erne til i dag ydet en kæmpe indsats for børn og unge skakspillere – frivilligt og professionelt.

Lars begyndte sin karriere i Horsens som 8-årig og blev mesterspiller som 13 – 14-årig. Derefter gik det forholdsvis hurtigt med at nå 2250 i rating, så skakstyrken fejler ikke noget. Lars kunne have satset på sin egen karriere, men blev ret hurtigt involveret i skoleskakken og andre skakaktiviteter. Således har Lars undervist i skak på skoler i Horsens, Haderslev, Vejle og Bredsten, hvor udviklingen af bogen Skak + Mat tog fart. En skakbog til brug i matematikundervisningen på de yngste klassetrin, inden han kom til Aarhus og blev en del af Aarhus Skoleskak, Chess House og undervisningen i SK1968.

Sammen med bl.a. Jens Ramsdal står han i spidsen for den succesfulde Træning + turnering i Kulturhus Herredsvang, der en fortsættelse af tidligere aktiviteter fra Chess House

Samtidig har han i flere år været holdleder for ungdomshold i SK1968, hvor han også virker som chauffør, når holdet skal rundt omkring i Hovedkredsen.

Organiseringen af transport og overnatning for andre skakspillere, har især juniorerne nydt godt af. Bl.a. med ture til Sverige, hvor en busfuld juniorer f.eks. kommer med til Göteborg Cup og om 14 dage er Lars Hansen og co. igen klar i Malmö Open.

Lars Hansen – skal selv spille skak i Malmö Open den 15. – 17. december. Foto: Thomas Vestergård

Undervisningen af børn i skak har altid været en stor del af Lars voksne tilværelse, da også den professionelle del af livet kredser om skak. Lars er til daglig læringskonsulent i Dansk Skoleskak med særligt fokus på det århusianske område.

Lars kan til tider være svær at fastholde om et emne. Tankerne flyver i alle retninger, ideerne er mange, men tag ikke fejl. Om så han fredag aften står alene uden hjælpere til morgendagens stævne, så kan man regne med, at stævnet bliver gennemført, for det har han jo lovet børnene.

Lars største problem er i virkeligheden en alt for fyldt kalender, der godt kan give stress. En af årsagerne er nok, at Lars har svært ved at sige fra. Som han siger: ” når man vælger noget, vælger man noget andet fra – det er skræmmende for mig.”