You are currently viewing Julekalender 5. december

Julekalender 5. december

I Dansk Skak Unions Julekalender, hvor vi i december måned dagligt kommer et personligt og kærligt portræt af en frivillig, der har lagt eller stadig lægger et stort arbejde for dansk skak, skriver Gert Medom om Claus Andersen, Randers Skakklub og formand for 6. HK:

Det er ofte stjernerne inden for en sportsgren, man først får øje på. Om det så er Kasparovs blændende angrebspartier, Bent Larsens enorme vedholdenhed og opfindsomhed eller Magnus Carlsens 9 år som verdensmester i en epoke med historiens stærkeste stormestre. Også på den danske skakscene ser man hurtigt de unge talenter Jesper Thybo og Jonas Bjerre, der har mange gode år foran sig. Alt dette er fuldt berettiget!

Det kan dog også være interessant at se på de ildsjæle, der lægger engagement og timer i, at andre kan spille skak og opleve den hårde kamp om pointene og hyggen omkring kampene.

Da jeg så Trine Treppendahls oplsag på skak.dk omkring en julekalender, hvor man præsenterer netop de frivillige kræfter, som er så afgørende for, at vi har et skakmiljø, var der en mands navn, der hurtigt dukkede op for mit indre øje.

Jeg kan ikke sætte dato på, hvornår Claus Andersen dukkede op i min verden, men jeg har ud fra et konservativt skøn kendt ham i 28 år og måske mere.

Claus er 62 år gammel og bosiddende i Randers. Claus har to uddannelser. Først som folkeskolelærer og siden som journalist, det første er hans beskæftigelse i dag.

Claus begyndte selv som elev med skoleskak som 12 årig og med at introducere de unge til kampen på de 64 felter som 18 årig i 1978. En kamp, der for nogle som Deres undertegnede, kan blive til mere end 40 års sysselsætning og som for andre bliver et kort bekendtskab, før de går videre til badminton eller fodbold. Uanset hvad, har elever, som har mødt Claus, oplevet en voksen med en oprigtig interesse i skak og en imødekommende voksen, som kunne skabe et miljø, hvor det var interessant at komme. Såvidt jeg ved har Claus aldrig været mesterspiller, men han er en glimrende basisspiller, hvis hovedstyrke ligger indenfor positionel skak. Med Claus som træner går der lang tid, før de unge talenter skal have højere mure at spille bold opad.

Ved siden af skoleskak har Claus et imponerende skakligt CV, hvor det ville føre for vidt at opremse det hele. Lad os her anføre nogle punktnedslag: 9 år som formand for 6. hovedkreds og medlem af DSU Hovedbestyrelse. 35 år som bestyrelsesmedlem eller formand i randrusianske skakklubber. Arrangør af stævner for elever. Presseansvarlig. Initiativtager til klubblad. Initiativtager til udendørs skak på Østervold i Randers. Det gør indtryk.

En tidligere kollega, Lis Marie Hollendsted, beskriver Claus således: Han var en fantastisk samarbejdspartner, og generelt en person der gør meget for eleverne, også uden for klasserummet.

Han så hele mennesket når han så sine elever, og støttede dem hvor han kunne. Menneskeligt gjorde han mere end hvad man kan forvente af en lærer; han fulgte dem i livet. Og så var han fagligt meget kompetent. En spændende person at samarbejde med og et varmt menneske.

Gert Medom


Der er endnu ikke 24 portrætter på plads i årets Julekalender, så har du lyst til at byde ind med en personlig og kærlig beskrivelse af en du ønsker at fremhæve, er du velkommen til at sende dit forslag til et portræt til Trine@skak.dk