You are currently viewing Forretningsudvalget genvalgt

Forretningsudvalget genvalgt

Dansk Skak Union afholdt søndag den 19. september 2021 hele to delegeretmøder. På grund af corona-pandemien var både delegeretmødet fra 2020 og 2021 blevet udskudt indtil det igen var muligt at samles i større grupper.

Søndag formiddag blev delegeretmøde for 2020 holdt, mens delegeretmødet for 2021 startede kl. 14.30.

Der var genvalg til hele FU uden modkandidater. På det første møde blev kasserer Poul Guldbæk Olesen, Allan Erik Schmidt Andersen og Jesper Scherling Fris valgt, mens formand Poul Jacobsen og Arild Rimestad blev valgt på 2021 mødet.

Bagerst fra venstre Jesper Scherling Fris, Allan Erik Schmidt Andersen og Poul Guldbæk Olesen. Forrest Arild Rimestad og Poul Jacobsen. Foto: Thomas Vestergård

Der blev vedtaget uændret kontingent, dog blev netmedlemsskabet sat ned til 200,- kr. årligt.

Derudover blev Hovedbestyrelsens forslag: “Skaknævnet kan ikke behandle sager, hvori afgørelse er truffet af delegeretmødet jf. herved § 6, stk. 1.” vedtaget med stor flertal, ligesom det fremover er forretningsudvalget, der bestemmer stedet for det ordinære delegeretmøde og danmarksmesterskabets afholdelse.

Øvrige forslag opnåede ikke vedtagelse eller blev trukket tilbage af forslagsstilleren.

På 2021 mødet var over 2000 af DSUs medlemmer repræsenteret ved formænd eller via fuldmagter, ligesom også Hovedbestyrelsen var talstærkt tilstede med 6 ud af de 8 hovedkredsformænd.

Så snart referaterne er skrevet og godkendt, vil de kunne ses her på siden.