You are currently viewing Alle årgange af Skakbladet er nu online

Alle årgange af Skakbladet er nu online

Danbase er nu kommet i mål med et stort projekt, som har kørt over nogle år – nemlig at få samtlige årgange af Skakbladet gjort tilgængelige online! På vegne af Danbase skriver Tom Skovgaard følgende til skak.dk om det omfangsrige projekt:

Alle årgange af Skakbladet fra 1904 til det nyeste Skakblad 2022 nr. 3 er nu tilgængeligt i PDF-format. De nyeste årgange fra og med 2002 er i søgbar PDF, idet de er genereret ifm redigeringen, mens alle ældre årgange er scannet.

Det store scanningsarbejde er udført af Lars Zwisler, som også har scannet et stort antal klubblade, mens undertegnede har samlet de scannede enkeltsider i PDF-filer – én for hvert blad.

Partisamlingen i Danbase, som løbende udbygges af Danbase team’et både med aktuelle partier og med historiske partier, har dermed nu også fuld mulighed for at referere med dybe links direkte ind i de enkelte numre af Skakbladet, hvor det er aktuelt. Men ellers kan de gamle numre af Skakbladet naturligvis også blot bruges til opslag og læses af historisk interesse.

Direkte link til siden med Skakbladet i Danbase er: http://danbase.skak.dk/skakbladet.php