You are currently viewing Delegeretmøde 2022

Delegeretmøde 2022

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Søndag d. 17. april 2022 kl. 15.15.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet for 2021 fremlægges
 4. Fastsættelse af kontingent
  HB foreslår: For nye 1. gangsmedlemmer af Dansk Skak Union afregnes dog ikke kontingent til
  unionen, men alene til hovedkredsen, for det første hele kvartal samt for en eventuel forudgående
  periode kortere end et kvartal, regnet fra indmeldelsesdatoen.
 5. Fastsættelse af rating afgift
 6. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag.
 7. Valg efter lovene:
  a. Kasserer (Poul Guldbæk Olesen er på valg)
  b. Et medlem af forretningsudvalget (Jesper Scherling Friis er på valg)
  c. Et medlem af forretningsudvalget (Allan E. Andersen er på valg)
  d. Et medlem af skaknævnet (Jacob Carstensen er på valg)
  e. Tre suppleanter til skaknævnet (Frank Petersen, Vagn Lauritzen og Chresten Nielsen er på valg)
  f. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jens Gade er på valg)
  g. En revisorsuppleant (Gert C. Jøhnk er på valg)
 8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13:00 og 15:00. Udlevering vil ikke
finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal
medbringe en fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne


Poul Jacobsen

Download indbydelsen her: