You are currently viewing Referat af HB-mødet 29. august 2021

Referat af HB-mødet 29. august 2021

Da DSU på grund af corona-situationen har måtte udskyde to delegeretmøder, har FU prioriteret at referatet af Hovedbestyrelsesmødet den 29. august skulle være offentliggjort inden de to delegeretmøder på søndag i Fredericia. Indbydelserne til delegeretmøderne ses her.

Der var på HB-mødet en meget lang dagsorden, hvor der bl.a. var besøg af Jørn Brandt fra Hvidovre Skakklub, der virkelig gør en stor indsats for at skaffe DSU en hovedsponsor, der var gennemgang af de stillede forslag til delegeretmøderne, orientering om hjemmesiden og behandling af en anklage fra 8. HKs formand, Per Rasmussen, om muligt valgsvindel ved den ekstraordinære generalforsamling i 2019. En påstand som klart blev afvist i en undersøgelse foretaget af tidligere DSU formand Steen Juul Mortensen som værende helt grundløse.

Per Rasmussen har en mindretalsudtalelse med i referatet.

Se mere her: Link til referat og bilag

Poul Jacobsen