You are currently viewing Midlertidig løsning på ratingofficer posten

Midlertidig løsning på ratingofficer posten

Dansk Skak Union er glade for at IM Jacob Carstensen, som også er en særdeles rutineret FIDE dommer, har sagt ja til at hjælpe på posten i en periode, så der bliver tid til at få fundet en mere permanent løsning.

Vi opfordrer alle til at give Jacob tid til at sætte sig ind i jobbet, bl.a. ved at ikke at bede ham rette medlemsdata som f.eks. adresseændringer, nye telefonnumre m.v., som Per jo i lang tid har været flink til at hjælpe med. Den slags rettelser skal foretages af klubkassereren eller hovedkredskartoteksføreren, Jacob får nok at se til med at kontrollere og opdatere rating, både dansk og internationalt.

Poul Jacobsen