You are currently viewing Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2020

Dansk Skak Unions regnskab for 2020 viser et overskud på 136.000 kr. mod et budgetteret underskud på 394.000 kr. Det samlede resultat er dermed 530.000 kr. bedre end budgetteret. Grunden til dette er corona-pandemien, der har forårsaget en række aflysninger eller udsættelser af planlagte arrangementer og aktiviteter.

Hele regnskabet kan ses her: https://organisation.skak.dk/regnskaber-2020-2029/

Regnskabet bliver fremlagt på delegeretmødet den 19. september, men har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte kasserer Poul Guldbæk Olesen på kasserer@skak.dk