You are currently viewing Skakken på pause

Skakken på pause

Skakken lukker atter ned.

FU har på møde den 6. januar drøftet de nye skærpede retningslinjer for foreningslivet, herunder forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer.

Dansk Skak Union bakker naturligvis op om myndighedernes bestræbelser på at få kontrol over sygdommen, hvorfor vi hermed bestemmer at al form for organiseret ansigt til ansigt skak indtil videre indstilles.

Divisionsturneringslederen har allerede meddelt på Divisionsturneringens hjemmeside at runden den 10. januar er helt aflyst.

Divisionsturneringslederen er aktuelt ved at spørge de deltagende klubber til flere mulige håndteringer af den aktuelle divisionsturnering. Så snart han har fået klubbernes besvarelser retur, forelægges svarene for HB, som herefter træffer beslutning om sæsonens divisionsturnering.

Der kan naturligvis stadig spilles onlineskak, og vi opfordrer alle til at deltage i de mange tilbud om online skak som organiseres af forskellige arrangører.

Vi havde en forhåbning om at kunne afvikle Delegeretmøde den 6. februar i Fredericia. Det betragtes ikke længere som realistisk, og mødet udsættes hermed indtil videre.

Årets DM stævne i påsken forekommer nu også mere end usikkert, forstået på den måde, at vi ikke tør tro på at forsamlingsforbudet sænkes væsentligt. FU undersøger derfor muligheden for allerede nu at udskyde DM stævnet til skolernes efterårsferie, hvor forhåbentlig så mange er vaccineret, at situationen er mere gunstig.

Årets Pokalfinalestævne forventes også aflyst, ligesom andre officielle DSU turneringer kan risikere aflysning eller udsættelse.

Vi ved ikke hvor længe denne pause kommer til at vare, men vi vil naturligvis følge opmærksomt med, og lukke op igen, når det atter er tilrådeligt.

Poul Jacobsen