You are currently viewing Årets Skakspiller 2020

Årets Skakspiller 2020

Selvom der slet ikke er spillet så meget skak som vi plejer, grundet corona-situationen, skal der alligevel findes Årets Skakspiller.

Skak.dk anmoder derfor vores læsere til at sende begrundede forslag til nyhed@skak.dk eller komme med et forslag på vores Facebook-side. Forslag kan indsendes til og med 1. januar 2021.

Udvalget bag ”Årets Danske Skakspiller”, der består af en af de to redaktører af Skakbladet, Jan Løfberg og de fire medlemmer af Dansk Skak Unions informationsudvalg Palle Skov, Jakob Aabling-Thomsen, Thomas Vestergård og Mads Boe, udvælger så et passende antal spillere til afstemningen. Der vil så kunne stemmes den første uge af januar via Dansk Skak Unions kartotekssystem.

Vi regner med at kunne kåre Årets Skakspiller 2020 lørdag den 9. januar.