You are currently viewing Skakligastævne på 3 adresser!

Skakligastævne på 3 adresser!

De første 2 runder af Skakligaen spilles i Skanderborg på Niels Ebbesen Skolen, på Handelsskolen og yderligere en, endnu ikke oplyst, adresse. Stævnet fordeles på 3 tætliggende lokationer, med maksimalt 2 holdkampe hvert sted.

Der drages omsorg for at toiletter og forfriskninger er tilgængelige alle 3 steder, og det betyder at der ikke må foregå nogen form for spontan interageren mellem de forskellige lokationer. Vi forsøger naturligvis at lave live transmission fra alle kampe, således at man på spillestederne også kan følge begivenhederne på de andre spillesteder.

På denne måde er det muligt at gennemføre arrangementet med de pt. gældende Corona-restriktioner.

De sidste detaljer er endnu ikke på plads, men oplyses naturligvis når den endelige planlægning foreligger. Vigtigt er det at notere sig, at alle 3 spillesteder ligger inden for kort afstand.

Skanderborg afviklede jo et flot og sikkert arrangement af fællesafslutningen, hvor vi måtte være op til 100 mennesker samlet. Med disse yderligere forsigtighedsregler er jeg overbevist om, at alle kan føle sig trygge og sikre på en forsvarlig afvikling inden for lovens rammer.

Belært af erfaringerne må jeg hellere tilføje, at ændringer kan komme på tale, hvis myndighederne indfører nye og skrappere restriktioner.