You are currently viewing Ekstraordinært HB møde

Ekstraordinært HB møde

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 27. september 2020 (online).

Deltagere: Poul Jacobsen, Poul Guldbæk Olesen, Arild Rimestad, Jesper Scherling Fris, Holger Lodahl, Niels Steen Larsen, Michael V. Nielsen, Karl Posselt, Bjarne Sønderstrup*, Per Rasmussen, Morten Fabrin.
Der var forlods afbud fra Allan Andersen, mens Claus Andersen aldrig fik etableret forbindelse til mødet.
*Bjarne Sønderstrup fik først etableret forbindelse efter dagsordenens punkt 1.

Dagsorden

  1. Godkendelse af Divisionsturneringsplan
  2. U-DM er udsat, hvis muligt prøver arrangørerne at få afviklet i nov./dec. (hermed er punktet faktisk klaret)
  3. DM i Svendborg – skal vi aflyse eller køre med reduceret deltagertal?
  4. Delegeretmøde – skal det udsættes yderligere til nov./dec. en gang
  5. Kort orientering om den ny hjemmeside

Ad 1) Divisionsturneringsudvalget ved Peter Olsen, redegjorde for 2 indsigelser fra henholdsvis Frederiksberg og Nørresundby for HB.
HB besluttede at tiltræde udvalgets afgørelse om ikke at tage indsigelsen fra Frederiksberg til følge og besluttede endvidere ikke at tage Nørresundbys indsigelse til følge.
Herefter blev den samlede afviklingsplan godkendt.
Vedrørende den første dobbeltweekend i skakligaen kan de øjeblikkelige restriktioner medføre en af følgende løsninger.
A) Restriktionerne lempes og stævnet gennemføres som planlagt i Skanderborg.
B) Stævnet i Skanderborg fordeles på 2 forskellige fysiske adresser, evt. Skanderborg og Chess House.
C) Stævnet i Skanderborg udskydes, og placeres i en passende weekend senere på sæsonen (øvrige runder spilles som planlagt hvis muligt)

Ad 2) U-DM er udsat itv. Arrangørerne forsøger at finde plads til afvikling i nov/dec.

Ad 3) DM i Svendborg reduceres til kun at omfatte LH klassen og Kandidatklassen. Alle øvrige klasser må desværre aflyses.
Der indføres deltagerbegrænsning på kandidatklassen, som maksimalt må få 30 deltagere. Desuden bliver der ikke adgang for publikum – dette naturligvis for at holde stævnet under 50 deltagere inklusive diverse officials.
I tillæg til dette punkt behandlede HB en tråd på Facebook hvor der spørges til reglerne for reserveindsættelse i LH klassen, skulle der indtræffe et afbud. Det var HBs opfattelse at arrangørerne tolker reglerne korrekt.

Ad 4) Delegeretmødet udsættes, der findes hurtigst muligt et egnet sted et fornuftigt sted i landet, og indkaldes på ny.

Ad 5) HB fik en kort orientering om arbejdet med den nye hjemmeside.

På vegne af Hovedbestyrelsen
Poul Jacobsen