Velkommen til det nye skak.dk

Velkommen til det nye skak.dk

Skak.dk har forandret sig totalt, på sigt forhåbentlig til glæde for de fleste!

Siden er, som du hurtigt vil konstatere, langtfra færdig, men der er ganske mange tekniske grunde til at vi alligevel har valgt at gå online med den på dette tidlige stadium. Disse tekniske grunde baserer sig på et serverskifte som gennemføres, hvor vi fremover vil ligge på en Windows server, som ikke ville kunne drifte den gamle hjemmeside. De åbenbare mangler som endnu ikke er oprettet kommer hurtigst muligt i løbet af de kommende uger, så følg tålmodigt med på siden.

Nok om det – den ny hjemmeside er helt bevidst udformet meget enkelt på forsiden, i et forsøg på i højere grad at kunne tiltrække nye skakinteresserede. Den gamle hjemmeside var jo allerede på forsiden en guldgrube af oplysninger, hvis man kunne finde ud af hvor man skulle lede. Fremadrettet er det planen at forsiden skal fremstå meget enkel, så der bliver ikke tale om at den overplastres med hverken turneringsindbydelser eller bannere for diverse klubber og sponsorer.

Teknisk bygges den nye hjemmeside som et multisite med en række undersider, som vi allerede kender det fra f.eks. turnering.skak.dk, holdskak.skak.dk osv. Fremover kommer der også nyheder.skak.dk – ungdom.skak.dk – organisation.skak.dk – regler.skak.dk – k-skak.skak.dk osv. Alle disse undersider kan få deres egen Webmaster, som næsten kan indrette siden som han lyster. Vi kan oprette et ubegrænset antal undersider, så hovedkredse og/eller klubber eller særlige interessefællesskaber som f.eks. problemskak, skakbogsanmeldere, skakfoto enthusiaster eller rejsebeskrivelser i forbindelse med udenlandske turneringer, der bliver mange muligheder.

Hjemmesidens nye look skal i det det mere overordnede perspektiv ses som et led i Unionens ønsker om at blive lettere tilgængelig og mere moderne. Det sker bestemt ikke med et fingerknips, hverken med hjemmesiden eller på andre områder, der vil komme diverse sten på vejen, men med jeres hjælp som aktive brugere af hjemmesiden skal vi nok nå et godt resultat.

I inviteres alle til at hjælpe os med konstruktiv kritik, gode råd og ønsker til hjemmesiden. De bedes fremsendt via mail på design@skak.dk, som går direkte til medlemmerne af den ansvarlige designgruppe. Jeg kan ikke love at alle ønsker opfyldes, men alle seriøse henvendelser vil blive besvaret af gruppen.

Vi har fået god inspiration fra en gruppe af frivillige testere, som under tidspres er kommet med mange gode input, som designgruppen har haft som beslutningsgrundlag. Dem vil jeg gerne sige tak for den foreløbige hjælp, og vi vil fortsat basere mange beslutninger på deres vurderinger. Designgruppens arbejde har i høj grad foreløbig bestået af tekniske detaljer og klargøringer, og de er nået ganske langt under stort tidspres. Jeg vil gerne takke for den store indsats de foreløbig har lagt ydet, ikke mindst af Olga Borgbjerg (design og udvikling), Claus Marcussen (teknisk webmaster) og Jesper Scherling Fris (projektleder).

Poul Jacobsen
Formand