You are currently viewing Gensend mails til skak.dk

Gensend mails til skak.dk

Man kan nu igen sende emails til Dansk Skak Unions maildresser *@skak.dk.

Men alle mails som er afsendt til *@skak.dk i tidsrummet fredag kl. 17:00 til mandag kl. 12:00 skal gensendes, da de ellers bare er gået tabt.

DSU grey-logo