Ekstraordinær GF i Chess House

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

41 personer, heraf 27 nuværende medlemmer af Chess House, var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling der fandt sted mandag aften i gården foran Chess House i Aarhus.

 

 

Det store fremmøde betød af den ekstraordinære generalforsamling måtte holdes ude i det fri foran Chess House. Foto: Gert Medom

 

Formålet var at få afsat den siddende formand Svend Erik Højstrup Christensen, der uden gyldig lovhjemmel opløste Chess House den 18/7, og få valgt en ny bestyrelse der vil forsøge at redde Chess House.

 

Inden generalforsamlingens start blev alle de fremmødte orienteret om status i forhold til Chess House, og der var følgende fire hovedpunkter:

 

Chess House er i restance i forhold til udlejer. Husleje skulle have været betalt den 1/7, men var endnu ikke betalt.

Inventar og materiel er flyttet ud af lokalerne, og der arbejdes på at tilvejebringe det igen.

Der er endnu ikke adgang til bankkontoen, men kontoen er overtrukket med den aftalte kassekredit på 30.000 kr. I forbindelse med regnskabet for 2018, der blev fremlagt i marts måned 2019, stod der dengang omkring 75.000 kr. i aktiver på kontoen.

Endelig en kort orientering om politianmeldelsen mod Sven Erik Højstrup Christensen.

 

Herefter startede generalforsamlingen, og begge de to indkomne forslag blev enstemmigt vedtaget med 27 for og 0 imod:

 

1. Generalforsamlingen opsiger med øjeblikkelig virkning Fundraisingaftalen mellem Sven H. Christensen og Foreningen Chess House.

 

2. Generalforsamlingen udtrykker mistillid til formand Sven H. Christensen og vælger en ny bestyrelse.

 

Efterfølgende var alle bestyrelsesposter på valg og følgende blev valgt:

 

Formand:
Thomas Vestergård foreslået og valgt (frem til 2021)

 

Kasserer:
Morten F. Rasmussen foreslået og valgt (frem til 2020)

 

Menige bestyrelsesmedlemmer:
Mads Boe (frem til 2021)
Lars Hansen (frem til 2021)
Per Oehlerich (frem til 2020)
Tom Petri (frem til 2020)
Dennis Hemdorff (frem til 2020) 

 

Dansk Skak Unions formand Poul Jacobsen deltog i mødet, og bad den nyvalgte bestyrelse tage et møde med DSU, når man engang har fået helt overblik over situationen. Han tilkendegav at DSU måske på forskellig vis kunne hjælpe med materialer og anden support, men ikke med en kæmpe pose penge.

 

Se mere om Chess House på Facebook: https://www.facebook.com/groups/chesshouse/ Her vil den nye bestyrelse løbende informere om udviklingen.

 

På hjemmesiden for Chess House, som Sven Erik Højstrup Christensen fortsat har kontrol over, kan man læse om hans bevæggrunde for, hvorfor han valgte at nedlægge Chess House: http://chesshouse.dk/