Retsmøde den 11. august i Odense

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Fredag den 11. august var der i Odense retsmøde i sagen som Chess Team Køge IVS har rejst mod Dansk Skak Union angående udlændingereglen i Divisionsturneringen. Se mere her.

Dansk Skak Union havde påstået sagen afvist med den begrundelse, at Chess Team Køge IVS ikke var rette sagsøger. Efter at have hørt argumenter fra parterne, meddelte dommeren, at han var af den opfattelse, at Chess Team Køge IVS var rette sagsøger.

Dansk Skak Union har fået frist til 8. september med hensyn til at beslutte, om vi ønsker at kære denne afgørelse til landsretten. Fristen betyder, at sagen kan behandles af Hovedbestyrelsen på det kommende HB møde den 3. september.

 

Såfremt beslutningen på HB-mødet bliver at Dansk Skak Union ikke kærer afgørelsen, fortsætter sagen i byretten.

Med venlig hilsen

 

Poul Jacobsen

 

paragraf