HB møde 27. november

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Mads Andersen_foto_Thomas_Schou-Moldt_EM_2015

(GM Mads Andersen og de øvrige danske elitespillere får fremover fastere strukturerede vilkår.)

 

Hovedbestyrelsen var den 27. november samlet ordinært i Middelfart, og fra en omfangsrig dagsorden skal følgende nævnes.

Projektleder IM Jakob Aabling-Thomsen var til stede under første del af mødet, og kunne glad berette at medlemsrekrutteringsprojekterne i Allerød og Aalborg har givet gode resultater begge steder. Begge klubber har ydet en stor indsats og som belønning oplevet god tilgang. Nærmere detaljer og analyser af resultater kommer i form af en afsluttende projektrapport, men konklusionen er tydelig, det nytter når tingene gøres rigtigt, og interesserede klubber opfordres til at henvende sig til FU for at drøfte evt. forsøg.

Hovedbestyrelsen godkendte, efter en grundig orientering, forretningsudvalgets køreplan i forhold til Skakbladet, og ansættelse af ny redaktør. Der kommer en overvejelsesfase frem mod HB mødet i februar, hvor vi fastlægger Unionens fremtidige kommunikationsstrategi. I perioden frem mod mødet gennemfører HB medlemmer nogle undersøgelser af klubbernes indstilling til hvorledes vi skal indrette os med hensyn til Skakbladet, Hjemmeside og andre nyhedsmedier. Når den endelige beslutning er truffet i februar, kan der laves et stillingsopslag, som dækker den person Unionen får brug for at ansætte. I mellemtiden fortsætter Skakbladet, med tilpassede udgivelsesdatoer, at udkomme, idét forretningsudvalget finder en vikar som kan forestå udgivelsen af formentlig nr. 1 & 2 2017.

HB godkendte forretningsudvalgets forslag til budget for 2017, som inklusive udgifter til medlemsfremmende tiltag, udviser et underskud på 170.000 kr.

HB tog på mødet første skridt mod en ny fastere formuleret elitepolitik, idet man tiltrådte eliteudvalgets forslag til økonomiske retningslinjer i forhold til EM for landshold 2017, som er følgende:
Spillere bor som udgangspunkt på dobbeltværelser.
Der udbetales ikke honorar til spillere.
Der udbetales diæter efter statens takster og regler.
Der arrangeres et forløb op til EM med træningssamlinger og/eller træningsturnering for det aktuelle landshold med/uden højt kvalificeret træner.
Det skal understreges at en stor del af de opnåede besparelser til gengæld skal bruges på at gøre spillerne bedre, via øget støtte til kvalificeret træning og turneringspraksis.

Hele oplægget til Elitepolitikken vil snarest blive lagt frem med håbet om at alle med relevante input vil deltage i debat og dermed være med til at præge den endelige udformning. 
Ungdomselitebudgettet blev øget med 50.000 kr., øremærket til specialtræning af de allerstørste unge talenter.
HB godkendte ligeledes forretningsudvalgets indstilling på i alt 57.000 kr. til turneringstilskud i 2017, ansøgerne får svar i løbet af denne uge.
På vegne af FU
Poul Jacobsen