Nye vilkår for LH Klassen

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Søndag den 21. august var HB samlet til møde, hvorfra de vigtigste beslutninger ganske kort skal gengives.

Det besluttedes dels at indføre en 30 træks remisregel i Landsholdsklassen, dels at ændre betænkningstiden i Landsholds- og Kandidatklassen, så alle grupper ved DM fremover spiller med samme betænkningstid som i Divisionsturneringen, nemlig 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter, samt 30 sekunder tillæg pr. træk fra træk 1.

Som et yderligere medlemsfremmende tiltag besluttede HB at der kan deltidsansættes en pigetræner, med ansvar for først og fremmest at forsøge på at fastholde interessen og udvikle spillestyrke blandt de mange piger som deltager i skoleskakkens aktiviteter, og de mange vi har set deltage ved Tjele Skaksommerlejr. Formålet er på sigt at sluse pigerne ind i det almindelige skakliv.

Divisionsturneringens forskellige grupper blev gennemgået, og godkendt, så divisionsturneringslederen kan i løbet af kort tid præsentere grupperne.

Forretningsudvalgets oplæg til budget blev førstebehandlet. Fra oplægget skal især nævnes at FU ønsker at styrke ungdomslandstrænerens budget markant med ekstra midler til at træne de allerstørste talenter, samt at FU også i 2017 ønsker at bruge midler på medlemsfremmende foranstaltninger. 

 

  

 

På vegne af HB

Poul Jacobsen