Ledige stillinger i Dansk Skak Union

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Som bekendt opsagde Thomas Hauge Vestergaard sin multifunktionelle stilling ved Dansk Skak Union pr. 31. marts. Det har skabt et behov for at få besat en række stillinger/funktioner i Dansk Skak Union, som man kan læse om i det følgende.
Man skal bemærke at stillingerne kan besættes af en eller flere personer, afhængig af hvorledes kompetencer og interesser for forskellige områder eventuelt kan kædes sammen. Stillingerne er væsentlige for Unionens drift, så der gælder en ret kort ansøgningsfrist, idet vi gerne vil høre fra interesserede senest lørdag den 25. april kl. 14:00.

Dansk Skak Union søger en Nyhedsredaktør og presseansvarlig
Vi søger derfor snarest en ny engageret, opsøgende og udadvendt medarbejder med indgående kendskab til dansk og international skak til at varetage disse opgaver.

Arbejdsopgaver
Som nyhedsredaktør skal du holde vores hjemmeside www.skak.dk og Dansk Skak Unions Facebook side opdateret om begivenheder i indland, udland og lokalt.

Som presseansvarlig skal du sikre Dansk Skak Unions tilstedeværelse i diverse medier, bl.a. via udsendelse af pressemeddelelser fra diverse DM stævner, samtlige runder i XtraCon-Skakligaen samt andre begivenheder af væsentlig interesse.

Kvalifikationer
Du er medlem af Dansk Skak Union eller nært beslægtet med et medlem af Unionen. Men andre kvalificerede ansøgere kan komme i betragtning.
Du har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt.

Ansættelsesforhold
Arbejdet foregår fra privat hjem, så du tilrettelægger selv det daglige arbejde.
Der er ikke fastlagt nogen fast arbejdstid, men omfanget er anslået til godt 1/3 fuldtidsstilling.
Løn efter aftale.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 40 83 36 16.

Ansøgning
Sendes skriftligt til Poul Jacobsen på e-mail formand@skak.dk så den er fremme senest den 25. april 2015 kl. 14:00.

 


Dansk Skak Union søger en webmaster
Medarbejderen skal varetage de IT-tekniske opdaterings- og vedligeholdelsesopgaver for unionens websider og Facebook-sider samt varetage diverse løbende IT-opgaver i samarbejde med unionens hosting/driftsleverandører XtraCon og Network Media og i samarbejde med unionens ledelse bl.a. v. Forretningsudvalget.

Dansk Skak Unions webside er baseret på Joomla platformen, og det forventes at webmasteren, ud over generelle IT hands-on færdigheder også kender, eller meget hurtigt kan blive fortrolig med Joomla platformen.

Det forventes endvidere at webmasteren også er indstillet på at indgå i den løbende kommunikation og samarbejdet med Forretningsudvalget og med indholdsleverandørerne til websiderne, ikke mindst den/de personer, der leverer nyheder til websiderne på nærmest daglig basis. Også kommunikation med klubber, unionens medlemmer samt andre skal varetages, da bl.a. henvendelser vedr. support og problemer med websider o.lign. skal besvares af webmasteren. Det er dog ikke webmasterens opgave at yde support til unionens Kartoteks- og Turneringssystem, da dette varetages af superbrugere, men et vist samarbejde med disse superbrugere må forventes.

Det forventes at webmasteren forestår upload af mødereferater, opdaterede versioner af Skakhåndbogen og lignende materiale af organisatorisk karakter.
Det forventes også at webmasteren kan medvirke ifm. IT-afklaringer og IT-udviklingsplaner o.lign. i samarbejde med unionens ledelse, når dette er relevant.

Generelt skal unionens webmaster være
· Kvalificeret IT hands-on medarbejder
· God til at kommunikere med mange parter med forskellige roller
· Hurtig til at reagere og kommunikere via e-mail
· Kendt med dansk og international skak og med skak-websider
· Være positiv og konstruktiv i sin tilgang til udførelsen af arbejdet

Tidsmæssigt er webmasterens opgave ikke omfattende, måske i størrelsesordenen 5-10 timer pr. måned, men
tiden vil være spredt ud på mange dage og tidspunkter, da unionens websider m.m. opdateres løbende, og særligt under større skakstævner i Danmark og udlandet.

Ansættelsesforhold
Arbejdet foregår fra privat hjem, så du tilrettelægger selv det daglige arbejde.
Der er ikke fastlagt nogen fast arbejdstid, omfanget forventes at være i størrelsesordenen 5-10 timer pr. måned ved normale driftsforhold.
Løn efter aftale.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 40 83 36 16.

 

Ansøgning
Sendes skriftligt til Poul Jacobsen på e-mail formand@skak.dk så den er fremme senest den 25. april 2015 kl. 14:00.

 


Daglig leder til Dansk skaksalg ApS søges.

 

Vi søger en daglig leder til at varetage driften af Dansk Skaksalg ApS til tiltrædelse snarest muligt.

Hovedopgaven er at forestå den daglige ledelse af Dansk Skaksalg ApS, herunder at sikre at kunderne får en god oplevelse.
Da vi ønsker at udvikle forretningen søger vi en energisk person med lyst og interesse for dette også.

Dine arbejdsopgaver:

· Salg via webshop, og telefonsalg. Udstilling ved DM i påsken og evt. ved andre større danske skakarrangementer.
· Disponering, indkøb, indhentning af tilbud, etc.
· Økonomistyring som bl.a. omfatter debitorer og kreditorer, etc.
· Marketing/PR med tilrettelæggelse af annoncering, bl.a. på skak.dk, i Skakbladet og evt. andre medier.
· Budgettering som omfatter udarbejdelse- og opfølgning af budgetter.

Dine kvalifikationer:

· Handelserfaring
· Serviceminded og vant til kundebetjening
· Kendskab/Erfaring i bogføring
· Erfarende PC bruger
· Engelsk i skrift og tale
· Kendskab til tysk
· Kendskab/erfaring med Skakverdenen er en fordel, evt. som medlem af Dansk Skak Union.

Ansættelsesforhold:

· Arbejdet skal kunne foregå fra din private adresse, da vi pt. ikke kan tilbyde lokaler.
· Aflønninger vil være baseret på delvis fast løn og provision.

For øjeblikket har Dansk Skaksalg ApS lager i Kolding hvorfra pakning og forsendelse foregår.
Dette kan evt. efter indkøringsperiode flyttes.

Ansøgning:

Sendes pr. email til bestyrelsesformand Tim Bjerre, tim@tjec.dk, så den er fremme senest 25. april 2015 kl. 14:00.
Har du spørgsmål eller ønsker noget uddybet er du velkommen til kontakte Tim Bjerre på tlf. 20 23 02 29 eller på email.

Om Dansk Skaksalg ApS:

Dansk Skaksalg ApS er 100% ejet af Dansk Skak Union.

Et af Dansk Skaksalgs ApS´s formål er, at sikre Dansk Skak Unions medlemsklubber og danske skakspillere gode skakmaterialer og litteratur til rimelig priser.