Pokalturneringen 2015 – Indbydelse

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Spillested:
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
 
Tidspunkt:
Søndag d. 24. maj 2015 
kl. 11.00 – 20.00
 
Deltagere:
For Elite-, Bredderækken er 2 hold fra hver hovedkreds kvalificeret, hvorimod der er fri tilmelding af hold til Seniorrækken +50, Seniorrækken +65 og Juniorrækken.
 
Der spilles med 4 mands hold. Dog må der benyttes 1 reserve pr. hold.
 
Eliterækken: 
Ingen restriktioner mht. alder, nationalitet og spillestyrke. Man skal være DSU medlem af den klub man repræsenterer i turneringen.
 
Bredderækken: 
Et deltagende hold i Bredderækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på 1800 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte liste fra DSU.
 
Juniorrækken: 
Spillerne må ikke være fyldt 20 år d. 1. januar 2015.
 
Seniorrækken +50:
Berettiget til at deltage er spillere, der er fyldt 50 år senest det år, hvor turneringen afvikles. Der kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Seniorrækken +65:
Berettiget til at deltage er spillere, der er fyldt 65 år senest det år, hvor turneringen afvikles. Der kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Betænkningstid:
Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sek. pr. træk fra træk 1.
 
Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra årets første offentliggjorte liste i 2015

Regler for turneringen:
Se gældende reglement her: Pokalturneringsreglement 

Fælles transport til og fra Svendborg:
Såfremt det ønskes – og nok ønsker det, vil der blive arrangeret fælles bustransport til Svendborg fra Odense og/eller Nyborg – og retur umiddelbart efter stævnet.
Pris: kr. 60 for voksne og kr. 30 for børn.
Ønsker man at deltage i denne fællestransport skal dette meddeles turneringslederen senest den 10. maj 2015 (sammen med tilmelding).
Turneringslederen forbeholder sig ret til at aflyse fællestransport indtil den 14. maj

Tilmelding:
Hovedkredsens turneringsleder indsender senest 10. maj 2015 en oversigt over hvilke hold og holdopstillinger fra hovedkredsen, der deltager i finalestævnet. Tilmeldingerne sendes til pokalturnering@skak.dk
 
Senior- og Juniorhold kan tilmelde sig direkte til turneringslederen pokalturnering@skak.dk også senest den 10. maj af hensyn til hotellets planlægning.
 
Tilmeldingerne skal indeholde følgende:
– Navn på Hold / Klub og holdopstilling
– Styrkeliste jf. reglementet
– Mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson fra hver klub/hold
– Frokostbuffet skal i år forudbestilles og dette skal fremgå af tilmelding, samt hvem der skal opkræves for buffeten. (Prisen er i år 175,- DKK for en frokostbuffet inkl. 1 øl/vand – og så er der den særlige børne/unge buffet til 100 kr. inkl. 1 vand)
 
Indskud:
100,- kr. pr. hold

Turneringsleder:
Hans Milter Pedersen 
Tlf.: +45 – 51 72 36 10
pokalturnering@skak.dk