Begrænset nyhedsdækning

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Som det fremgår andetsteds blev der valgt et nyt Forretningsudvalg på delegeretmødet i Svendborg.
Det varer i sagens natur lige et stykke tid inden det nye FU kommer helt på omdrejningshøjde med situationen, men det betyder ikke at der ikke er opgaver som skal løses hurtigt.

Blandt de mest presserende er at finde en afløser for Thomas Hauge Vestergaard, der fratrådte sin stilling som webmaster og nyhedsredaktør pr. 31.03.2015. Også andre funktioner skal besættes, og FU vil i løbet af få dage præsentere et samlet opslag herom.  

I tiden til en afløser er fundet vil der være en begrænset nyhedsdækning på www.skak.dk.