Nyt fra Skoleskakken

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skoleskak har fået nye lokaler og beder samtidig om hjælp efter at Skat har skærpet reglerne om støtte til frivillige organisationer.

Skoleskakken er flyttet ind i Skolehuset, Snaregade 10A, 1205 København K. og inviterer nu til housewarming fredag den 26. september fra kl. 15.30 til ca. 17.30.

 

Skoleskakken deler Skolehuset med Skolelederforeningen og FNF Föreningarna Nordens Förbund,

skoleskakhuset

Se indbydelsen her.

 

I stedet for gaver ønsker Dansk Skoleskak at man støtter skoleskakkens sociale læringsarbejde, se herunder.

 

Ændrede Skatteregler

Skoleskakken skriver i en mail om en ændret praksis hos Skat:

Kære ven af skoleskakken,

Vi har virkelig brug for din hjælp! Vi skal inden 1. oktober 2014 finde 90 personer, der vil støtte skoleskaksagen med 200 kr. Du får skattefradrag for det. Indbetalingen kan ske online via https://skoleskak.dk/stot-os/giv-et-bidrag-fa-fradrag eller på konto: 0400 4015633099. Du kan også indbetale fx 800 kr. for 4 personer og sende navnene til gave@skoleskak.dk.

Hvis vi ikke opnår 90 gavegivere mister skoleskakken en række goder, herunder en støtte på 100.000 kr. om året.

Vi håber, at du vil støtte skoleskakkens sociale læringsarbejde, så vi kan hjælpe endnu flere.

For spørgsmål kontakt venligst gave@skoleskak.dk eller 3049 0580.

Baggrund
Dansk Skoleskak er godkendt som godgørende formål på lige fod med Røde Kors, Læger uden Grænser m.v. Din donation er fradragsberettiget og oplyser du dit CPR-nummer, sørger vi for at indberette din donation til skat. Godkendelsen betyder også, at evt. testamenteringer er fritaget fra arveafgift, samt at skoleskakken årligt får momsrefusion for 100.000 kr. Penge der kan bruges på socialtlæringsarbejde med skoleskak.

Opfordringen og tidspresse skyldes, at Skat har skærpet reglerne for alle organisationer. Konkret betyder det, at hvis ikke 90 personer inden 1. oktober støtter med 200 kr., mister vi vores godkendelse hos Skat til årsskiftet. Det betyder som sagt rigtig meget økonomisk, så vi opfordrer alle til at hjælpe og evt. aktivere deres netværk.

 

Hjemmeside: www.skoleskak.dk