Regelændringer udsat af FIDE

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

I Skakbladet nummer 3, der i disse dage kommer ind af brevsprækkerne hos de danske skakspillere, er tre sider dedikeret en omtale af de nye skakregler, der skulle være trådt i kraft 1. juli 2013. Regelsættet var vedtaget på FIDEs kongres i Istanbul i september 2012, og med oversættelsen til dansk var Dansk Skak Union helt klar til reglernes ikrafttræden. Der var ikke ændret på brikkernes gang eller andre væsentlige elementer, men ”der er foretaget lidt justeringer i nogle detaljer, som det kan være godt at være bekendt med” som det er formuleret i Skakbladet.

Imidlertid melder FIDE nu på deres hjemmeside, at de foreslåede ændringer skal diskuteres yderligere på FIDEs kongres i Talinn til oktober og derefter træde i kraft i løbet af 2014. Dansk Skak Union har ikke fået nogen officiel begrundelse for udsættelsen og undrer sig over beslutningen.

 

FIDEs hjemmseide: www.fide.com

 

fide logo_hjememside