Delegeretmøde og HB-referat

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

delegeretmoede2016Hovedbestyrelsen (HB) holdt møde i forbindelse med DM i Svendborg i Påsken, og referat med alle bilag findes i link herunder. (Foto fra påskens delegeretmøde er taget af Thomas Vestergaard, som for en stund havde forladt sædet på første række ved siden af Skakbladets redaktør, Thorbjørn Rosenlund.)

 

Link til referat og alle bilag

 

Blandt de større beslutninger på HB-mødet, som blev effektueret umiddelbart i påsken, var at udnævne et æresmedlem, nemlig tidligere unionsformand Lars-Henrik Bech Hansen. Egentlig ikke direkte fordi han har været formand; det giver ikke automatisk en ærestitel, men for arbejdet i spidsen for Politiken Cup siden 1993, og som arrangør af andre store turneringer og som drivkraft på IT-området bag udviklingen af nye systemer.

 

(De vigtigste ting fra delegeretmødet blev præsenteret på skak.dk i en kort artikel allerede i slutningen af marts inden de sidste påskeæg var trillet ud af Svendborg, men her er link til hele referatet, som naturligvis ikke var klar dengang:)

 

Link til hele delegeretmødereferatet

30 træksregel for remistilbud ved DM i LH-klassen

Korte remiser i Landsholdsklassen, der spiller om danmarksmesterskabet, bliver der måske ikke så mange af i 2017. I hvert fald er der opbakning blandt spillerne til at indføre en 30 træks regel for remistilbud.

Samtidig er der overvejelser om at sænke betænkningstiden i Landsholdsklassen og Kandidatklassen til den mere almindelige 90 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten med tillæg af 30 sekunder fra træk 1.

DM 2017 sandsynligvis i Skørping

Flere har ønsket en mere moderne Påsketurnering, og måske nedsættes et udvalg om det. DM 2017 er ikke helt på plads. Skørping Skakklub er interesseret – men det afhænger blandt andet af, om der kan laves en fornuftig hotelaftale.

 

Om kvindeskak kan blandt andet nævnes at der skal gøres en større indsats for kvindeklassen i påsketurneringen – desuden vil der blive gjort et fremstød for kvindeskakken i Nordjylland i forbindelse med Bent Larsens nordjyske mindeturnering.

Det går godt for Skaksalget, som har givet et overskud på ca. 18.000 kroner.

Hold- og divisionsturnering

Om holdturneringen er der forskellige begrænsninger, som gør at man ikke bare kan spille ubegrænset antal partier. Der er forskellige regler i divisionsturneringen og i de enkelte hovedkredse.

Fordeling af hold i divisionerne er ikke helt på plads. Der er forskellige geografiske og styrkemæssige hensyn.

 

Igen i år lå årets liga-afslutning i Skanderborg med gode spilleforhold og et meget velegnet indkvarteringssted.

 

Philidor vandt XtraCon-Skakligaen med rekordscore: 57 brætpoint af 72 i de ni matcher.

Farvel til skakserveren

Skakserveren er siden HB-mødet nedlagt og en af mulighederne for spillere, der savner serveren er e-skak, som der er link til på skak.dk.

Detaljer om diverse valg og initiativpræmier og personlige hæderstegn kan læses i sin fulde ordlyd i bilagene. Det bemærkes, at her er der også nyheder for folk, der var til stede på delegeretmødet i påsken, for her blev kun omtalt hædersord for folk, der faktisk var i salen!

 

Tænketanken på tur

Under eventuelt nævnte formand Poul Jacobsen Tænketanken. Det er tanken (!) at den skal rundt i landet og holde møder med klubberne for at finde ud af hvilke behov klubberne har, og for at få etableret et samarbejde om mulige ideer. Foreløbig er der tre møder på vej: Et på Randerskanten, et i Vejleområdet samt et møde et sted på Sjælland, formentlig tæt på hovedstaden.

Mesterskaber, titler og ekstraordinære resultater

En række turneringsresultater blev nævnt, her skal bare fremhæves at Jesper Søndergaard Thybo og Jonas Bjerre blev Nordiske Mestre i skoleskak. Jonas opnåede i øvrigt ved juletid i en alder af bare 11 år en IM-norm i Spanien.

 

Vi fik en ny stormester: Få dage efter at have vundet DM blev Mads Andersen udnævnt til GM. Den tredje og afgørende norm kom ved hold-EM i Island. Ved DM opnåede Mads i øvrigt endnu en GM-norm!

 

Peter Larsen fra K41 vandt Senior-DM i gruppen 50+ mens Bent Sørensen tog sig af mesterskabet i 65+. Begge scorede seks point af syv.

 

Det er desværre sjældent, at danske stormestre vinder lukkede GM-turneringer i udlandet, derfor var glæden stor, da Lars Schandorff sejrede i en stormesterturnering i Amsterdam.

Organisatorisk betegnede formanden det første år med det nye Forretningsudvalg (FU) som en læreperiode. “Det er naturligt, når man tænker på den enorme mængde af erfaring og viden som forlod os samtidig ved det seneste delegeretmøde.”

Ny seniorchef på vej

I forbindelse med senior-DM med ca. 70 deltagere i to grupper ønskede formand for seniorkomiteen Bent Sørensen at stoppe, når en afløser er fundet. En afløser er i skrivende stund et par måneder efter HB-mødet ved at være på plads, men kan ikke afsløres endnu.

Kampagner for at få nye medlemmer

Formand Poul Jacobsen har, som aftalt på foregående HB møde, holdt møde med oplægsholder GM Sune Berg Hansen, om hvorledes man praktisk går i gang med geografisk afgrænsede kampagner. Konkret skal der aftales et forløb med målrettet annoncering, for at sælge konkrete indslusningsforløb til interesserede klubber.

 

Et udvalg skal kigge på at ændre hjemmesidens lay-out. Sune Berg Hansen foreslog i øvrigt på et seminar i februar for HB, at en del af hjemmesiden målrettes nye medlemmer.

Aalborg Skakforening og Allerød Skakklub er i gang med forberedelserne til et pilotprojekt om at skaffe flere medlemmer.

 

Ungdomsgrandprix

U GP turneringernes første sæson finder sin afslutning i Middelfart, hvor alle de kvalificerede inviteredes til finalestævne den 21. maj 2016.

Livesendinger fra Skakligaen – her skal der som udgangspunkt gerne transmitteres fra alle dobbeltrunder.

Skak-OL spilles 14 dage tidligere end oprindelig planlagt men stadig i Baku, Aserbajdsjan. Turneringen afvikles fra den 1. til den 14. september 2016.

 

Hovedbestyrelsen kort fortalt – eller mere flabet: “HB for dummies”

Hvad er “HB” egentlig for en størrelse?

HB består dels af den daglige ledelse i Dansk Skak Union, dels af formanden for de nu otte hovedkredse i landet. Den daglige ledelse, forretningsudvalget, også bare betegnet FU, består af skakunionens formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

 

Hovedkredsene har som udgangspunkt én stemme hver, men kredse med mange DSU-medlemmer har dog flere stemmer. Den storkøbenhavnske 1. hovedkreds (HK) har tre stemmer og 6. HK (Aarhus-området) har to. Sydjysk HK som er sammenlagt inden for det seneste år af de syd- og sønderjyske hovedkredse (4. og 5. HK) har også to stemmer. De øvrige fem hovedkredse (2., 3., 7., 8. og 9.) har en stemme hver.

 

Datoer for næste sæsons møder

Den kommende sæsons HB-møder bliver 21. august 2016, 27. november 2016, 12. februar 2017 og 14. april 2017.