Skaknævnet – sag nr. 193

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Skaknævnets formand, Peter Roesen, har bedt www.skak.dk offentliggøre den seneste kendelse, nr. 193, fra Skaknævnet.

Peter Roesen opsummerer kendelsen:

– Sag nr. 193 (forespørgsel):

Dansk Skakunions vedtægter § 7

Forslag om at pålægge hovedbestyrelsen at indhente delegeretmødets godkendelse ved større ændringer af holdturneringen anset for at være i strid med vedtægtens § 7, hvorfor en vedtagelse krævede en vedtægtsændring.

Læs hele kendelse nr. 193 her.

 

skaknaevnet